Colorado Driver Hand Book

Chương (I)/Phàn 3,4,5,6

3.- Cư dân mới và Tái cấp phát Bằng Lái Xe


3.1.- Cư dân mới với bằng lái xe (BLX)còn hiệu lực


Nếu bạn trên 16 tuổi và có BLX b còn hiệu lực tại 1 TB khác, 1 lãnh thổ của nước Mỹ hay 1 quốc gia khác, thông thường thì bạn không phải thi Viết và thì lái lại. Tuy nhiên nhân viên SLV có nhiệm vụ phải đòi hỏi bạn thi lái xe lại nếu bạn trình ra bằng lái cũ, nhưng nếu thấy có sự yếu kém về thể xác hay kết quả khám mắt quá kém.

Nếu bạn dưới 18 tuổi bạn phải trưng dẫn CNBH hay DR2460 nữa.

3.2 - Xin tái cấp pháp BLX hay Permit (GPTLX)

Muốn được tái cấp phái BLX (5 năm) hay GPTLX (3 năm), bạn phải đệ trình BLX hay GPTLX cũ, đóng lệ phí, khám mắt , lăn tay và chụp hình.

BLX không được tái cấp phát trong những trường hợp :

1.- Bạn xin một loại BLX khác hay cộng thêm bằng khác

2.- Bạn đã bị phạt giao thông và BLX đã bị đình chỉ

3.- BLX hay GPTLX đã bị hủy bỏ, thu hồi hay từ chối

4.- BLX và GPTLX đã quá hạn trên 1 năm rồi.

Bạn có thể xin tái cấp BLX hay GPTLX bất cừ ngày nào trước ngày hết hạn

Bạn cũng có thể xin tái cấp phát BLX hay GPTLX trên internet nhưng vụ xin cấp online này không được quá 2 lần.

4.- Thay thế bằng lái xe mới


4.1 - BLX bị Mất hay bị ăn cắp

Khi NLX làm mất BLX, hay BLX bị ăn cắp hay bị hủy hoại, thì bạn bị yêu cầu xin BLX hay GPTLX khác và phải đóng lệ phí như thường lệ.

Bản sao BLX hay GPTLX chỉ được cấp cho NLX VỊ THÀNH NIÊN mà thôi.

4.2 - Thay đổi địa chỉ hay tên tuổi


Luật Colorado (CSR 42-2-119 [1] đòi hỏi bạn phải báo cáo cho SLVbằng văn thư trong vòng 30 ngày.

Thay đổi tên

Nếu thay đổi tên, bạn phải đến trình diện tại một SLV đem theo giấy tờ hợp ph1p như: giấy hôn thú, lệnh ly dị của Toà Án. Nếu bạn có số An-Ninh Xã Hội, bạn phải đến xin thay tên truớc khi đến SLV thay bằng lái xe.

Thay đổi địa chỉ

Muốn lấy BLX mới bằng Bưu Điện, thì phải thông báo địa chỉ chắc chắn rõ ràng cho SLV. (Bạn có thể vào www. colorado.gov/DMV để biết thêm chi tiết. )

5.- Gia hạn BLX TBCO


SLV kiểm tra thành tích lái xe của Bạn và kiểu BLX để tiếp tục gia hạn.

Với loại BLX thông thường :


a. Quân Nhân : Chỉ được gia hạn một lần 3 năm mà thôi. (Giấy tờ phép tắc nhà binh phải đầy đủ chứng mính NLX phải đi nhiệm vụ ngoài TB của họ). Gia đình quân nhân chỉ được gia hạn 1 năm mà thôi.

b.- Dân sự: Phải trả tiền xin gia hạn 1 năm là $6.50)

Nếu NLX đang ở TB khác khi BLX bị hết hạn thì có thể sẽ nhận được 1 năm gia hạn. Nếu bạn ở ngoài nước Mỹ mà BLX hết hạn thì có thể nhận được gia hạn 2 năm.

Nếu đang ở nhà thương hay bệnh nặng mà BLX hết hạn thì có thể xin gia hạn 1 năm.

Lại BLX thương mại

Vì có điều kiện sức khỏe và thi lái nên chỉ 3 được gia hạn tối đa 30 ngày mà thôi.

6.- Giữ lấy bằng lái


BLX là một đặc quyền

Hãy gìn giữ đặc quyền ấy bằng cách lái xe an toàn cho mình và cho người khác nữa.

Đặc quyền còn hiệu lực

Một cá nhân có quyền giữ và làm đơn xin BLX nếu không có gì ràng buộc liên hệ.

BLX còn hiệu lực

BLX luôn luôn là khí cụ cho phép người đó được quyền lái xe.

Giải tỏa để được BLX

Một văn thư từ Tiểu Bang có tiêu đề, hay trong 1 văn thư mẫu của Tiểu Bang nói rõ là cá nhân nào đó có đặc quyền lái xe và có quyền xin cấp BLX.

Khôi phục lại BLX

Văn thư là biện pháp khôi phục lại quyền lái xe, nhưng cá nhân đó phải thanh toán cả số tiền phạt thì mới được cấp BLX mới.

Hủy bỏ BLX

Một hành động hủy bỏ BLX nhưng không cần biện pháp khôi phục BLX.

Từ chối cấp BLX

Biện pháp từ chối khi cá nhân đó không có BLX . Biện pháp này cần biện pháp khôi phục BLX .

BLX bị treo

Biện pháp này tạm thời treo bằng lái. và cần có biệnpháp khôi phục. Cần thi đậu bằng viết, trả tiền Giấy Phép Tập Lái Xe /GPTLX và đậu bằng thi lái.

BLX bị hủy bỏ và từ chối

Biện pháp hủy bỏ BLX và đặc quyền lái xe.

BLX bị thu hồi

Biện pháp thu hồi BLX và đặc quyền lái xe.

6.1- Tái trắc nghiệm

Việc tái trắc nghiệm khám "thị giác, thi viết" và "thi lái" lại trong những điều kiện sau đây:

1.- Bị liên hệ đến 2 tai nạn trong 3 năm.

2.- Bị liên hệ đến 1 tai nạn chết người

3.- Có báo cáo của một cơ quan công lực

4.- Có báo cáo của bác sĩ

5.- Có báo cáo của người trong gia đình

6.- Có báo cáo của nhân viên SLV

Văn thư báo cáo cho phép NLX được quyền thi viết và thi lái với kết quả tốt.

6.2- Hệ thống tính điểm của TBCO


Là một NLX , bạn mở đầu bằng 1 hồ sơ trong sạch, không có điểm trừ. Nếu bạn bị trừ điểm nhiều trong 1 thời gian nào đó, NL X sẽ mất bằng và quyền lái xe. Mỗi lần tòa án gửi đến giấy phạt đã đóng tiền hay, chấp nhận tội hay có sự thương lượng là một lỗi vi phạm với số điểm trừ trong hồ sơ của bạn.

Những điểm (-) đó không được xoá trong hồ sơ cá nhân của bạn khi bạn có BLX mới hay được phục hồi.

Những số điểm trừ (-)đưa đến việc thu hồi bằng lái xe như sau:

1.- VỊ THÀNH NIÊN dưới 18 tuổi:


- 6 điểm trừ (-)trong khoảng 12 tháng liên tục

- Từ 7 điểm cho thời gian BLX


VỊ THÀNH NIÊN từ 16 tuổi đến 21 tuổi:


- 9 điểm trừ (-)trong 12 tháng liên tục

- 12 điểm trừ(-) trong 24 tháng liên tục

- 14 điểm trừ(-) cho thời gian BLX


NLX lớn tuổi :

-12 điểm trừ (-) trong 12 tháng liên tục

-18 điểm trừ (-) trong 24 tháng liên tục

Tài xế

- 16 điểm trừ(-) trong bất cứ 12 tháng nào liên tục

- 24 điểm trừ(-) trong bất cứ 24 tháng nào liên tục

- 28 điểm trừ(-) trong bất cứ 48 tháng nào liên tục

6.-3 -Treo BLX, Thu hồi, Hủy bỏ


Đạc quyền lái xe của bạn sẽ bị thu hồi trong những trường hợp sau đây:

1.- Đã đến hay vượt quá giới hạn số điểm trừ(-)

2.- Bị bắt vi phạm lái xe khi bị rượu làm suy yếu khả năng lái xe (DWAI)

3.- Không chịu thử máu, hơi thở khi bị nghi ngờ say rượu lái xe

4.- Bị báo cáo chạy khỏi hiện trường tai nạn

5.- Không làm báo cáo tai nạn với SLV theo báo cáo của luật Trách nhiệm Tài chánh

6.- Ghi chú dữ kiện giả dối trên BLX

7.- Không chịu chấp nhận án tòa quy tội trong tai nạn giao thông

8.- Cho người khác mượn BLX hay sử dụng BLX trái phép

9.- Sửa chữa hay làm hư nhầu nát BLX của mình

10.- Không chịu thi lại khi Sở Lộ Vận yêu cầu

11.- Bị kết án gây giết người trong một tai nạn giao thông

12.- Không trả tiền phạt vi phạm giao thông

13.- Không chị đăng ký xe khi đã trở thành cư dân COLORADO quá 30 ngày

14.- Không chịu trả tiền cấp dưỡng cho con cái

15.- Không trưng dẫn được giấy tờ "Bảo hiểm" khi bị nhân viên công lực đòi hỏi.

Cước chú : BLX đang bị thu hồi thì sẽ bị phạt thêm 1 năm nữa kể từ ngày BLX hết bị thu hồi lần trước