Colorado Driver Hand Book

Chương (I)/Phàn 2

2:- Các loại giấy phép và bằng lái

Giấy phép tập lái xe (Instruction Permit)


Loại " Giấy Phép/(PERMIT)" này cho phép tập lái xe với 1 người lớn tuổi trên 21 tuổi có bằng lái TBCO rồi, ngồi bên cạnh.

Theo lớp tuổi


Mỗi lớp tuổi tập lái xe đều có điều kiện đòi hỏi riêng như sau:

Tuổi vị thành niên


a.-15 đến 15.5 tuổi (6 tháng) : Có thể xin giấy phép tập lái (PERMIT) nếu đã theo học lớp lái xe của SLV chấp thuận được 6 tháng rồi.

b. -15.5 (6 tháng) đến 16 tuổi Có thể xin giấy phép tập lái (PERMIT) nếu đã theo học lớp lái xe (30 giờ) của SLV chấp thuận trong vòng 6 tháng rồi.

Giấy phép Nhận thức: (awareness)

Chỉ được cấp cho thí sinh từ 15.5 đến 16 tuổi theo điều kiện sau đây:

* Giấy Phép "Chứng nhận Bảo hiểm"( CNBH ) tối thiểu của cha mẹ hay người giám hộ.

* Tuy nhiên nếu có Permit này thì vẫn phải lái xe với người ký giấy CNBH đó, Điều kiện này sẽ được gỡ bỏ nếu thí sinh được 18 tuổi.

* Nếu thí sinh dưới 18 tuổi và nếu người ký giấy (CNBH/DR2460)không có Bằng Lái Xe ( BLX ) của TBCO thì người đó phải chỉ định một huấn luận viên lái xe thay thế và người HLV phải có BLX của TBCO và trên 21 tuổi.

* Thời gian lái xe với Giấy Phép này được kể là vào số đăng nhập (log) số 50 giờ lái xe. Người ký giấy DR2460 có thể nhờ một người khác tập lái xe giùm.

Giấy phép cho Vị Thành Niên

* Giấy Phép này sẽ hết hạn sau 3 năm đến ngày sinh đúng 21 tuổi

* Thí sinh dưới 18 tuổi phải trưng dẫn DR2460.

* Người tập lái xe với Giấy Phép này chỉ được lái xe với người ký CNBH ngồi bên cạnh đến khi đủ 18 tuổi.

* Nếu thí sinh dưới 18 tuổi và nếu người ký giấy CNBH (DR2460) không có Bằng Lái Xe của TBCO thì người đó phải chỉ định một huấn luận viên lái xe thay thế và người HLV phải có BLX của TBCO và trên 21 tuổi.

* Thời gian lái xe với Giấy Phép này được kể chung vào sổ đăng nhập (log) số 50 giờ lái xe. Người ký giấy CNBH/DR2460 có thể nhờ một người khác tập lái xe giùm.


Bằng Lái xe cho vị thành niên

Bằng này sẽ hết hiệu lực 20 ngày sau khi bạn 21 tuổi. Đối với thí sinh của CO-RSA thì BLX hết hạn vào ngày 20 trước khi 21 tuổi hay đáo hạn 3 năm sau tùy theo sự việc nào đến trước .:

* VỊ THÀNH NIÊN dưới 18 tuổi phải có giữ Giấy Phép của HLV tối thiểu là 12 tháng hay ít nhất 16 tuổi mới được thi BLX TBCO

* VỊ THÀNH NIÊN dưới 16.5 (6 tháng) lúc xin thi BLX phải có ít nhất 6 giờ luyện tập sau tay lái (BTW) với 1 HLV chuyên nghiệp do SLV chấp thuận hay 12 giờ với cha mẹ tập luyện. Nếu không do HLV chuyên nghiệp thì phải có ít nhất 62 giờ tập lái kể cả 50 giờ trong sổ đăng nhập (log).

* VỊ THÀNH NIÊN dưới 18 tuổi phải trưng dẫn sổ (log) đăng nhập khi xin thi BLX

*VỊ THÀNH NIÊN trên 18 tuổi không cần có sổ (log) đăng nhập nhưng phải có BLX tạm thời hay thì đậu bằng viết

* Xem thêm chi tiết trên "www.colorado.gov/DMV" về những đòi hỏi thi BLX của VỊ THÀNH NIÊN dưới 18 tuổi.

Giấy Phép Tập Lái Xe (GPTLX)

GPTLX này sẽ hết hạn trong vòng 3 năm . Người lớn tuổi không cần có GPTLX trong khoảng thời gian nào trước cả. Tuy nhiên trước khi muốn thi Lái xe thì phải mua GPTLX

Bằng lái Xe của người lớn (Adult)

Hết hạn sau 5 năm (hay 10 năm) kể từ ngày cấp phát.

Bằng tạm thời

Bằng tạm thời (ID hay Permit) sẽ được gửi đến tận điạ chỉ nhà bạn và có hạn trong vòng 30 ngày, sau đó tài liệu chính thức sẽ được gửi đến sau. Nếu khôngnhận được giấy tờ gì sau 30 ngày thì địa chỉ bạn cho đã sai, và bạn có bổn phận phải thông báo cho văn phòng SLV đã nhận đơn của bạn đầu tiên.

Thẻ Căn cước Colorado.

Cư dân TBCO nếu không có bằng Lái xe COLORADO phải có thẻ căn cước ID (CRS 42-2-114 và 42-2-302) . Luật COLORADO cấm 1 người có cả BLX và Thẻ Căn Cước cùng 1 lúc. Nếu bạn trên 60 tuổi thì không trả lệ phí cho thẻ Căn Cước.

Thẻ Căn cước của người lớn sẽ hết hạn vào ngày Sinh Nhật sau 5 năm kể từ ngày cấp .