Colorado Driver Hand Book

Chương (I)/Phàn 1

Chương I.- Bằng Lái xe tại TB COLORADO

Quyển sách chỉ dẫn (Handbook)

Mục đích duy nhất của cuốn sách Chỉ dẫn này là trình bầy mọi dữ kiện để làm sao trở thành một người lái xe an toàn.
Cuốn sách chỉ dẫn này tóm tắt những luật lệ và cách lái xe an toàn trên xa lộ TBCO. Tuy nhiên cuốn sách chỉ là những luật lệ đương thời của TBCO còn những điều luật mới /sửa lại hay thay đổi được áp dụng hay những luật lệ riêng của các quận lỵ và thành phố có thể vượt quá những luật lệ này nhưng không được đi ngược những luật lệ của TBCO. Xin xem thêm trong phần "Colorado Revised Statutes (C.R.S.) Vehicles and Traffic Tile 42 Common Code book).

1.- Tiêu chuẩn lấy bằng lái xe

Bất cứ NLX nào trên xa lộ TBCO phải ít nhất 16 tuổi và có bằng lái xe còn hiệu lực.

Cư dân COLORADO (CRS 42-1-102 [81])

Bất cứ người nào cư ngụ hay có cơ sở thương mại tại Colorado hay đã đến cư ngụ tại TB liên tục trong 30 ngày hay đã có công việc tại Tb Colorado thì được kể lả công dân của TB Colorado

Miễn trừ đặc biệt (CRS 42-2-102 và 24-60-1106)

Những người sau đây được miễn trừ:

1.- Người trển 16 tuổi đã có bằng lái xe hãy còn hiệu lục ở TB khác

2.- Cư dân TB COLORADO nhưng đang làm việc tại TB khác mà bắt buộc họ phải có bằng lái xe tại TB đó, và công việc đó vẫn còn tiếp diễn. Tuy nhiên TB kia phải là thành viên của Hợp Đồng Bằng lái xe Liên Tiểu bang.

3.- Những quân nhân của QLHK đang làm nhiệm vụ tích cực kể cả gia đình (vợ hay chồng) con cái của họ

4.- Những thành phần quân nhân của các quốc gia ngoại quốc đang làm việc tạm thời tại HK kể cả gia đình (vợ hay chồng) con cái của họ

5.- Sinh Viên Tất cả những cư dân TB khác nhưng đang theo học tại TB COLORADO. Sinh viên phải có bằng lái xe còn hiệu lực tại TB họ.

6.- Người ngoại quốc đang đi du lịch, những huấn luyện viên hay chuyên viên thương mại đang lái xe với bằng lái của quốc gia họ.

1.1 - Những người không được cấp bằng lái xe TB COLORADO :

a.- Không có giấy khai sinh hay căn cước cá nhân.

b.-.Không thi đậu bằng viết lái xe TB COLORADO .

c.- Không trao trả hay hoán đổi bằng lái xe cũ của TB họ.

d. Đang bị thu hồi bằng lái hay không được cấp BL tại TB của họ.

e.- Bị điên loạn tâm thần vì uống rượu hay dùng ma túy gây nghiện.

f. - Vị thành niên không có bảo hiểm

g.- Bị phạt mà không trả tiền phạt

h.- Dưới 16 tuổi

1.2 - Cách xin bằng lái tại TB COLORADO

Phải dành nhiều thì giờ rộng rãi để tìm hiểu cách thi lấy bằng lái xe tại TB COLORADO . Thông thường các ngày thứ hai, thứ sáu và sau ngày nghỉ lễ sẽ rất đông người. Nên vào www. colorado.gov/DMV để biết thêm chi tiết.

Thi bằng viết hay bằng lái xe

Những công dân Hoa Kỳ hay thường trú nhân có giấy tờ chứng minh :
(1.)- Đệ trình các giấy tờ cần thiết (các bản sao không được chấp nhận):

(a).- Hộ chiếu Mỹ

(b).- Khai sinh có thị thực của quốc gia liên hệ

(c) - Bằng lái xe cũ TB COLORADO hay thẻ căn cước

(d).- Thẻ Xanh

(e).- Bằng quốc tịch

(f).- Thẻ ANXH (Soc. Security number)

(g).- Hai tài liệu ghi chú địa chỉ tại TB. COLORADO

(2).- Thi đậu các bằng viết, khám mắt và lái xe
(3).- Trả phí tổn
(4).- Lấy dấu tay (CRS 42-2-104 và chụp hình (CRS 42-2-114)

Cước chú: Những dịch vụ trên được áp dụng theo luật CO-RSA (CRS 42-2-501).-

1.- Hồ sơ phân tích lái xe : Theo bảng phân tích lái xe này để Sở Lộ Vận tiếp tục cấp bằng lái xe

2.- Tình trạng sức khỏe : Một báo cáo y khoa về tình trạng động kinh hay tê liệt cần thiết để quyết định cấp bằng lái xe.

3.- Khám mắt Khám mắt để biết NLX còn tinh tường để lái xe an toàn không. Tầm nhìn phải được ít nhất 20/40 và phải đeo kính hay kính áp tròng khi lái xe theo báo cáo của bác sĩ mắt.

4.-Bằng viết : Bảng hiệu trên đường , lái xe bị say rượu hay khả năng lái xe bị suy yếu vì anh hương rượu hay thuốc, luật lệ lái xe, luật lệ lái xe an toàn và những điều mục hợp pháp.

Thi viết không được lên kế hoạch 30 phút trước giờ đóng cửa.

5.- Thi lái xe Thi lái xe phải được xin lên kế hoạch trước bằng cuộc hẹn (appointment).

1.3 - Các lớp dậy lái xe

Có nhiều lớp dậy lái xe được DMV/SLV cho phép tại TB. Những lớp này có những huấn luyện viên chuyên nghiệp (dậy lái xe trên xa lộ TB COLORADO ) được TB chấp thuận.

Loại R (Regular license) :

Loại bằng lái xe tối thiểu (R) được cấp cho người lái xe mà - không được kể là loại xe thương mại - kể cả lái xe gắn máy 50 phân khối hay xe có hay dưới 4476 watts. Nếu là xe gắn điện thì tốc độ tối đa là 40mph.

Loại A,B,C

NLX phải có bằng C.D.L. (Commercial Driving License) gồm :

a.- các xe có trọng lượng từ 26,001 lbs trở lên (GVWR) hay GCWR (toàn thể trọng lượng của xe) là công ty ấn định như vậy chứ không phải chỉ tính riêng trọng lượng của xe.

b.- các xe có thể chở từ 16 người trở lên

c.- các xe chở chất loại nguy hiểm theo cảnh cáo của DOT (Bộ Giao Thông)

*** Xem thêm chi tiết tại wwc.colorado.gov/DMV để biết rõ hơn.

1.4 - Giấy phép của cha mẹ /bảo hiểm tối thiểu

NLX dưới 18 tuổi phải có giấy chấp thuận (DR 2460) được cha mẹ, ông bà hay người giám hộ ký chứng giám hay bất cứ ai chịu trách nhiệm bảo hiểm tối thiểu cho NLX vị thành niên.