Colorado Driver Hand Book

Luật lái Xe TB. Colorado (Test #5)

1.- Acceleration Lane for entering the hiway

Drivers should use the ACCLERATION LANE to enter the hiway

Dùng Ðường Tăng Tốc độ để Vềo Xa l&#&7897;


2.- Deceleration Lane for getting out of the hiway

Drivers must use the DECELERATION LANE to get out of the hiway. Do not reduce speed before entering the EXIT ramp

Dùng Ðường Giảm Tốc độ đểRA Khỏi Xa l&#&7897;


3.- Blind spots of the trucks/buses

Drivers must not stay in the NO-ZONE

NLX không được O TRONG Vùng điểm Mù Vì Xe TRUCK Lớn không Trông Thấy


4.- Parking on the hills

Parking uphill (wheels turn LEFT)

đậu Xe quay lên: đồi(bánh xe quay vào ra đ432;ờng)


5.- Unbalanced Shoulder

Lose control when using this

Lề đường không cân bằng (thấp hơn mặt đường


6.- NO LEFT TURN allowed

CANNOT TURN LEFT

Không được quẹo trái ở đây


7.- Blind spots of the trucks/buses when making RIGHT turn

Drivers must not stay in the NO-ZONE

Khi XCH/XB quẹo phải, NLX không được O TRONG Vùng điểm Mù Vì Xe TRUCK Lớn không Trông Thấy


8.- Pennant flag is

Rectangular flag: NO PASSING ZONE

B𓉡ng hiểu: Vùng không đư&907;c qua mặt


9.- Bicycle crossing

Beware of bicyclists

Coi chừng xe ạp


10.- Deer Crossing

Coi chừng những con nai


11.- Service signs : Gasoline, Restaurant and Hotel

This is service sign

Bảng hiệu : Dịch vụ (xâng, tiệm ân và phòng ngủ)


12.- DO NOT ENTER

DO NOT ENTER (Action forbidden)/span>

Bảng hiệu : Không được váo, (Một hành động cấm)


13.- Railroad crossings

Rail_road crossing prepare to STOp if necessary

Ðường XE L&#&917;a


14.- NO RIGHT TURN allowed

CANNOT TURN RIGHT

Không &@273;ược quẹo phải #7903; đây


15.- This sign (PENTAGON) is school zone

Drivers must not stay in the NO-ZONE

Bảng hiệu : Khu trđường học


16.- Two car arrive in the samwe time

Give the "ROW: to the car on your right

Nhường QUT cho xe bên phải (2 xe ến 1 lượt)


17.- Green arrow light

Drivers allowed to turnn left if safe (ROW to bicylists and pedestrians)

M𓈙i tên xanh được quẹO trà nếu an toàn


Xe nào đến trước đước đi trước


19.- Must go this way

Phải đi lối này


20.- Yellow flashing arrow

Beware of Flashing Yellow light= Green light

M𓈙i tên vàng nhấp nháy="đèn xanh"


21.- Red Arrow

M𓈙i tên đỏ = đèn đỏ


22.- Two ways to turn

Select one of 2 ways to turn

Lựa chọn 1 trong 2 hướng đi


23.- Blind spots of the trucks/buses

Drivers must stay OUT of the NO-ZONE

NLX không được ở trong vùng "điểm Mù" Vì Xe XCH/CB Lớn không Trông Thấy xe nhỏ


24.-NO-CURB Parking

Parking on NoCurb Roadway

Bánh xe quay sang bên Phải (Không có lề đường)


25.- Down Hill Parking

Parking Down Hill

Bánh xe quay vào trong lề đường