TT TRUMP cải tổ chính quyền

Vĩnh Tường

106.- Rà soát các dự án đầu tư: Ký sắc lệnh xúc tiến việc rà soát về môi trường của những dự án xây dựng hạ tầng cơ sở để đẩy nhanh việc chuẩn chi và đầu tư. (01/2017)

107.- Ngưng tuyển dụng nhân viên chính phủ : Ký sắc lệnh ngưng tuyển dụng nhân viên vì chủ trương Chính phủ phải thu hẹp, giảm chí phí tiền thuế tối đa. (1/23/2017). Tháng 2 2017, TT cũng tuyên bố ông không có ý định lấp đầy nhiều vị trí trong chính phủ khi không cần thiết.

108. -Thanh tra mọi chí nhánh hành pháp: Ký sắc lệnh thực hiện thanh tra mọi chi nhánh của ngành hành pháp nhằm cắt giảm phung phí và cải tiến dịch vụ. (3/2017)

109. - Kiến tạo Văn phòng Đổi mới HK nhằm hợp lý hoá và cải tiến chính phủ cho những thế hệ tương lai. (7/2017).

110.- Về vận động hành lang: Ký sắc lệnh thực hiện các tiêu chuẩn vận động hành lang mới cho các các nhà chính trị, bao gồm cấm vận hành lang 5 năm và cấm vận động hành lang vĩnh viễn cho nước ngoài (7/2017)

111.- Tiết kiệm ngân sách: Ký sắc lệnh sẽ tiết kiệm hàng tỷ dollars bằng cách tinh giản và xúc tiến quá trình cho phép các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng

112. Tiết kiệm ngân sách ở Bạch Ốc: Melania Trump, Đệ nhất phu nhân đặt lịch trình giảm người phụ tá để tiết kiệm; chỉ có 4 nhân viên, tổng số lương bỗng $486,000 / so với 16 người làmviệc cho bà Obama chi phí lên đến $1,24 triệu.

Quân đội

113.- Tháng Giêng 2017, ký giác thư tăng cường và tái thiết quân đội

114. - Tháng Hai 2017, giao dịch đạt thoả thuận với Lockheed Martin mua 90 F-35 jets với giá thấp nhất lịch sử.

b>115.- Tháng Tư 2017, TT ủy quyền cho Bộ trưởng Quốc phòng, tướng James Mattis tuỳ nghi chỉ huy quân đội trong chiến dịch tiêu diệt ISIS mà không cần sự chấp thuận của Toà Bạch Ốc. Kết quả đã thấy rõ ISIS gần tan rã 98% diện tích và hàng triệu người đã được giải phóng, tiết kiệm cả ngân sách và sinh mạng trong một thời gian ngắn. Chỉ riêng điều này thôi kẻ nói rằng TT độc tài - Hitler quả là hết từ để nói!

116. - Tháng Sáu 2017, Chính phủ Trump ủy quyền cho Bộ Q.Phòng cấp quân cần thiết ở Afghanistan và mở rộng đến Somalia.

117. - Tháng 8 2017, nâng Bộ Q.Phòng Chỉ huy không gian mạng lên Bộ Tư lệnh Hợp nhất Chiến đấu, tăng cường an ninh mạng.

118. - Tháng 8 2017, ra lệnh cho quân đội ngưng triển khai chỉ thị lần đầu trong lịch sử, tuyển quân thay đổi giới tính của Obama. Tại sao lại phải tuyển quân loại này?

119. - Tháng 10 2017, cho Bộ Q.Phòng tái lập chương trình xây dựng hệ thống tên lửa phòng thủ khoảng $400 triệu..

Cựu chiến binh:

120.- Phục hồi cơ chế cựu chiến binh: Ký Đạo luật Bảo vệ Trách nhiệm và Người thông tin cho Cựu chiến binh (6/2017) cho phép các quan chức Cựu chiến binh cấp cao đuổi việc nhân viên thiếu trách nhiệm và thiết lập các biện pháp bảo vệ người tố cáo. 500 người bị sa thải (2017), đình chỉ 200 người. Đây là nỗ lực nhằm nhằm phục hồi tính toàn vẹn và trách nhiệm.

121. - Cải tổ y tế ưu tiên cho cựu chiến binh: Ký Đạo luật Chọn lựa và Việc làm có Giá trị cho Cựu chiến binh cho phép cung ứng thêm $2.1 tỷ để giúp cho những người Cựu chiến binh ở xa cơ sở y tế Cựu chiến binh gần nhất quá 40 dặm, và trải qua thời gian chờ đợi cuộc hẹn hơn cả 30 ngày , đủ tiêu chuẩn đặc biệt được chữa trị ngoài hệ thống Cựu chiến binh.(4/2017)

122. - Cải thiện quan tâm đặc biệt đến cựu chiến binh: Ký Đạo luật Cải thiện và Hiện đại hoá Cựu chiến binh (8/2017) rút ngắn quá trình Cựu chiến binh chịu đựng yêu cầu bồi thường khuyết tật. Hơn 470 ngàn cựu chiến binh đang trong diện này.

123.- Hỗ trợ cựu giáo dục cho chiến binh Ký Đạo luật Harry W. Colmery Hỗ trợ Giáo dục cho Cựu chiến binh (Trong ngày cầu nguyện quốc gia/ 8/2017), hiệp hội cựu chiến binh, các thành viên dịch vụ, bao gồm học phí, lệ phí, sách, nhà ở và chi phí bổ sung khác.

Cải tổ Phúc lợi xã hội

124. - Điều kiện liên quan đến phúc lợi: Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân đạo đã hủy bỏ một chỉ thị của Obama cho phép tiểu bang được quyền đòi hỏi miễn bỏ qua yêu cầu việc làm để được hưởng phúc lợi.(8/2017)

125.- Số lượng tem phiếu giảm: Số người dùng tem phiếu thực phẩm đã giảm 1.1 triệu trong 1 năm làm việc của TT Trump. Lý do một là số người man khai lo sợ vi phạm luật mà tự rút lui, hai là người ta đã có việc làm và đã ra khỏi chương trình. Không phải Trump hay Cộng Hoà nào tước lột cả.

Tôn giáo:

126.- Người Tin lành bị bức hại: thay đổi chính sách củaObama, ông Trump cam kết những người tỵ nạn Tin lành bị khủng bố ở các nước Hồi giáo sẽ được ưu tiên hơn những người tỵ nạn khác tìm cách vào HK. (1/2017)

127. - Ký sắc lệnh về tự do tôn giáo bao gồm nới lỏng các hạn chế của IRS, được gọi là bản sửa đổi Johnson, chống lại các hoạt động chính trị của các tổ chức tôn giáo được miễn thuế. Giúp các chủ nhân không phải cung cấp các biện pháp ngừa thai nếu họ phản đối vì lý do tôn giáo. (10/2017)

128. - Bảo vệ tín ngưỡng: Bộ Nông nghiệp cũng đưa ra hưởng dẫn bảo đảm rằng những người Kitô giáo phản đối hôn nhân đồng tính sẽ không bị phân biệt đối xử vì niềm tin của họ.

Giáo dục:

129.- Phòng vệ sinh ở Trường: Đảo ngược sắc lệnh của Obama yêu cầu các trường công phẳi cho phép sinh viên sử dụng phòng vệ sinh và thay đồ theo “nhân dạng giới tính” của họ. (2/2017)

130.- Phân quyền giáo dục về tiểu bang: Ký sắc lệnh cho Bộ Trưởng Giáo dục Betsy DeVos xem xét các qui định của bộ này để trao quyền cho các Tiểu bang và chính quyền địa phương. (4/2017)

131.- Phân quyền: Tạo kế hoạch lựa chọn trường học cho các Tiểu bang thực hiện thay vì tập trung quyền hành về tay liên bang. (5/2017)

132. -Tự do ngôn luận: Bộ trưởng giáo dục bổ nhiệm Adam Kissel làm phụ tá bộ trưởng trong các chương trình giáo dục đại học - ngưởi đã chỉ trích sự thực hiện Title IX của chính quyền Obama đã lạm dụng luật liên bang 1972 kháng biện phân biệt đối xử trong giáo dục “dựa trên cơ sở giới tính” – và ủng hộ mạnh mẽ tự do ngôn luận.

Toà án:

133.- TCPV: Hoàn thành lời hứa, TT đã bổ nhiệm thầm phán trẻ tối cao Pháp Viện Neil Gorsuch vào chỗ của Thẩm phán nổi tiếng Antonin Scalia đã qua đời bất ngờ năm 2016. (5/2017)

134.- Toà cấp thấp: Lấp đầy khỏang trống, bổ nhiệm thẩm phán trẻ và thuộc bảo thủ vào toà án liên bang cấp thấp có nhiệm kỳ suốt đời. Một sự thành công “dã man” (dữ dội) theo lời của một viên chức DC Ron Klain: “the president “is proving wildly successful in one respect: naming youthful conservative nominees to the federal bench in record-setting numbers.”

Liên Hiệp Quốc

135.- Tuyên bố trước LHQ: Tháng 9, 2017, lần đầu tiên tại LHQ, tổng thống khẳng định lập trường: “Tôi đặt nước Mỹ trên hết và qúi vị cũng làm như thế cho quốc gia của qúi vị”. Lấy Venezuela làm ví dụ, ông cũng kịch liệt phản đối chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản.

136.- UNESCO: Tháng 10, 2017, chính quyền HK - TT Trump, tuyên bố rút khỏi cơ quan UNESCO vào cuối năm; quyết định phản ảnh mối quan tâm của HK về những công trình dang dở, nhu cầu thay đổi tổ chức cơ sở để và tiếp tục thiên vị chống Israel tại cơ quan này.

137.- Lập ngày kỷ niệm nạn nhân CS: Tuyên bố ngày 7 tháng 11 kỷ niệm 100 năm Cách mạng Bolshevik là ngày Quốc gia Nạn nhân của chủ nghĩa Cộng sản.

NATO:


138.- Củng cố NATO: TTDC và DC tha hồ kèn trống chửi TT ngay khi ông phát biểu về sự lỗi thời của NATO, nhưng rồi thì kết quả đã chứng minh Trump đi trước họ quá xa. TT Trump đã thành công kêu gọi đóng góp công bằng để củng cố NATO. Tổng thư ký NATO, Jens Stoltenberg, lời kêu gọi của các thành viên NATO phải đóng góp công bằng cho liên minh quân sự đã góp phần làm tăng thêm 10 tỷ USD đồng minh.

Ông Trump bị TTDC tả khuynh và theo sau là truyền thông tỵ nạn chửi tơi bời. Ông ta có dốt như người ta chửi không, khi chỉ có mình ông thấy rằng cơ quan này lỗi thời, ít nhất là về mặt đóng góp thiếu công bằng mà Mỹ chịu thiệt nhiều hơn? Bây giờ đã rõ ra ai là kẻ đáng chê trách?

Đối ngoại:

139.- Tại LHQ: Đại sứ Nikki Haley dẫn đầu đã lên án một báo cáo chống lại Israel do Ủy ban Kinh tế và Xã hội U. N cho Tây Á bị coi là chống Do Thái, khiến cho giám đốc điều hành của ủy ban này phải từ chức. (3/2017)

140.- Tỏ rõ lập trường dứt khoát và cứng rắn giải trừ vũ khí nguyên tử của BH: Khác với chính phủ trước, tại LHQ, bà đại sứ NIKi Haley, tuyên bố dứt khóat giữ lập trường của TT Trump, đẩy mạnh tối đa cấm vận BH tới bến. Mặt khác, lực lượng quân đội Mỹ được phái tới và tập dợt, biểu dương sức mạnh, gây sức ép tối đa lên BH. TT đang đánh cờ Biển Đông.

141.- Công du Saudi Arabia: Trong chuyến công du đầu tiên sang Saudi Arabia, nhà vua nước này đang bị bệnh được người dìu ra tới tận chân cầu thang máy bay, khụm nụm bắt tay đón TT HK, Donald Trump (5/2017) và mở yến tiệc, quân nhạc thết đãi. TT Obama thì khác, thấy mà thương, ông đã cúi rạp người xuống ngang bụng của nhà vua và có bài phát biểu đại diện cho nước Mỹ xin lỗi thế giới! Không thành thánh sao được; ông đã chịu tội cho dân Mỹ mà!

142.- TT Trump Ký hợp đồng vũ khí trị giá 110 tỷ đô la với Saudi Arabia với 350 tỷ đô la vũ khí khác trong 10 năm tiếp theo. Các doanh nghiệp Hoa Kỳ và Saudi Arabi đã ký các thoả thuận tương tự trong cùng một ngày, với hàng tỷ đô la đầu tư vào HK. TT Trump cũng đã có bài phát biểu quan trọng đối với các nhà lãnh đạo của 50 quốc gia Hồi giáo, yêu cầu họ chống khủng bố Hồi giáo.

143.- Nga: Chính quyền thực hiện Đạo luật Trách nhiệm Giải trình Nhân quyền Toàn cầu Magnitsky, đưa danh sách đen các công dân Nga vào các vi phạm nhân quyền (6/2017)

144- Tổng thống Trump gặp Tổng thống Ucraina Petro Poroshenko, Bộ Tài chính Mỹ đã áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với 38 cá nhân, tổ chức liên quan đến cuộc xung đột với Ukraine.

Quyền của Tiểu bang

143 - Quyền của Tiểu bang: Ký hai sắc lệnh (4/12/2017), điều chỉnh sắc lệnh của Obama trao lại khoản 2 triệu mẫu đất cho Tiểu bang Utah. Giảm sự kiểm soát của liên bang về Đài tưởng niệm Quốc gia Bear’s Ear chỉ còn lại 201.76 mẫu và vạch ra rằng các đối tượng khoa học hoặc lịch sử vẫn được tiếp tục bảo vệ theo luật hiện hành. Giảm Grand Stairecase National Monument ở Utah từ 1.9 triệu còn 1 triệu mẫu.

144.- Quyền sở hữu đất đai: Ký sắc lệnh (6/2017) bắt đầu quá trình hủy bỏ các quy định về Nước năm 2015 của Hoa Kỳ, vốn đã được sử dụng để mở rộng quyền kiểm soát của liên bang đối với đất tư nhân. Dưới chính quyền của TT Obama, quy tắc rộng rãi áp dụng cho các vùng nước có thể điều hướng" như rãnh nhân tạo và nước tích tụ sau mưa lớn

Chương trình không gian

145.- Khám phá không gian: Duyệt xét lại Hội đồng Không gian Quốc gia lần đầu tiên trong vòng 25 năm để giúp ông trong việc phát triển và thực hiện các mục tiêu chiến lược tầm xa cho chính sách vũ trụ của quốc gia.

Chương trình tiến triển sẽ tập trung vào việc khám phá của con người và sự phát triển. PTT Mike Pence, người đứng đầu cuộc họp của Hội đồng Không gian Quốc gia (5/10/2017), nói rằng chính quyền nhằm xác định sự hiện diện mới của Mỹ trên mặt trăng và từ đó trở thành quốc gia đầu tiên đưa nhân loại lên sao Hỏa.

Chính quyền cũng sẽ làm mới lại cam kết của Mỹ đối với việc tạo ra công nghệ vũ trụ cần thiết để bảo vệ an ninh quốc gia. Và ông chỉ ra rằng cộng đồng tình báo cho hay Nga và Trung Quốc đang theo đuổi một loạt các công nghệ chống vệ tinh được thiết kế để đe dọa đến hiệu quả quân sự của Mỹ.

146.- Chống tuyên truyền:Chính quyền đã phản đối việc tuyên truyền của Nga bằng cách tung ra hai kênh truyền thông của chính phủ vào tháng hai phát thanh bằng tiếng Nga.Một năm qua thật nhanh, Tổng Thống Donald Trump làm việc rất năng nổ và không lãnh đồng lương nào. Không cần ai lại quả. Thành quả đạt được hơn rất nhiều tổng thống tiền nhiệm trong năm đầu. Ông là người không cần khiêm tốn giả tạo. Thông minh thì nói thẳng là “tôi rất thông minh”, giàu có thì nói thẳng là “tôi giàu lắm, tôi có nhiều tiền lắm”, có thiên tài kinh tế, chính trị thì nói thẳng “xét về việc ấy tôi là một thiên tài”. Bạn bè là một việc, làm việc thiếu khả năng thì “big hug” và mời bạn đi ra sớm “you are fired!" Ông là người có lời nói đi đôi với thực hành, thực hành có kết quả mới thôi.

Tư liệu để làm Sớ táo quân đến đây chấm dứt, ai muốn gửi đi thì đừng quên đặt câu hỏi cho Ngọc Hoàng Thượng đế giúp cho bình dân Việt ngữ tỵ nạn: Người như thế mà gọi là bệnh tâm thần ấy à?


Vĩnh Tường

TB. Quí bạn đọc có ý kiến xin hãy email về:vinhtuong018@gmail.com