Nó chúc nhau ngày nay

N Nguyễn

Đứng lặng mà nghe chúng kháo nhau

Ngày xưa cách mạng đi dép râu

Một vắt cơm khô, đội mũ cối

Cướp của, đập dân dập bã trầu.


Bây giờ đảng cướp đã quá giàu

Đô la bạc tỉ giấu vào đâu?

Chuyển tiền ngoại quốc gởi kho bạc

Con đi du học lập đầu cầu.


Bây giờ thì chúng học làm sang

Đứa được tiến chức, đứa thăng quan,

Quyền cao, địa vị nhờ có lọng

Xây nhà tậu xế thật đắt hàng.


Bây giờ thì chúng lại bảo con

Tham ô, hối lộ ăn no tròn

Hảy noi gương bố như khuôn đúc

Mặc mẹ dân nghèo, kệ nước non.


Bây giờ ta xin có đôi lời

Đứng lên tranh đấu cho cuộc đời

Dân Việt năm châu và trong nước

Đòi lại Tự Do, quyền (*) làm người.