Chết "đ.... éo" gì mà lắm thế????

Kìm Mô Hang

Trước cổng cơ quan, một bác nông dân thập thò. Thấy vậy, anh bảo vệ quát to:

- Ông kia! Tới có chuyện gì?

- Tôi muốn gặp giám đốc xin cái giấy xác nhận!

- Hôm nay giám đốc nghỉ lo đám tang. Bố giám đốc vừa mất!

- Vậy cho tôi gặp phó giám đốc được không?

- Cũng không được! Vì bố phó giám đốc cũng vừa mất!

Vẻ thất vọng lộ rõ trên gương mặt bác nông dân, nhưng bác vẫn cố hỏi thêm:

- Vậy cho tôi gặp trưởng phòng được không?

- Không được! Bố chồng của trưởng phòng vừa mất.

- Vậy cho tôi gặp phó phòng!

- Không được! Hôm nay phó phòng nghỉ lo đám tang. Ông nội phó phòng vừa mất!

- ĐKM! Anh đùa tôi đấy à? Chết đéo gì mà lắm thế?

- ĐKM! Ông chửi ai đấy hả?

Đã không biết thì im mồm đi! Chết mỗi một người chứ lấy đ...éo đâu ra mà lắm!

Bố của giám đốc thì cũng là bố của phó giám đốc, thì cũng là bố chồng của trưởng phòng và là ông nội của phó phòng.

Vì giám đốc là anh ruột của phó giám đốc, là chồng của trưởng phòng và là bố đẻ của phó phòng.

Ông dù chỉ chửi một người nhưng lại là chửi cả cái cơ quan này đó! Ông biết chưa hả? Thôi, về đi cho tôi đóng cổng cơ quan! Lôi thôi tối kiện anh ra toà về tội nói tục đó


- Vẫn sớm mà! Sao đóng vội thế?


- Tôi phải về lo đám tang. Bác tôi vừa mất!

Rút tỉa kinh nghiệm


VNXHCN đang vào giai đoạn hết "Thái tử đảng" rồi đến "Con ông cháu cha" như thế này thì các em du sinh chân chính dù có MS hay MBA khi về nước cũng đố ai chen chân lọt vào được cơ quan như thế này đó !!!