Một thằng đi với một thằng

Tu Gai xêxê

Một thằng đi với một thằng

Một thằng du đảng, một thằng lưu manh

Một thằng đi với một thằng

Một thằng hại nước, một thằng xâm lăng

Hai thằng quan hệ nhố nhăng...

Thằng dân lặng lẽ cắn răng... đứng nhìnMột thằng đi với một thằng


Một thằng điếm thúi, một thằng ma cô


Một thằng đã bán cơ đồ


Một thằng khoác lác "biển trời của ta"


Lía lào lụng, tỉu nà ma


Ngọ cho mẫu hạm chít cha nị liền