Việt Kiều mang danh tỵ nạn Cộng sản lại giúp cộng sản như thế nào?

Hàn Giang Trần Lệ Tuyền

Xin hãy nhìn xem: Hơn bốn mươi năm sau, kể từ khi đất nước Việt Nam Cộng Hòa đã bị rơi vào tay của Cộng sản Bắc Việt, nếu bảo đó là “cuộc chiến thắng” của những người Cộng sản, thì có lẽ nên nhìn lại những gì đã và đang xảy ra tại quốc nội suốt hơn 40 năm qua, để biết ngay trên quê hương, vẫn còn vô sô những cảnh đời đau thương, khốn khổ, vẫn còn những người “dân oan” lê thân đi “khiếu kiện”, vẫn còn những người trẻ tuổi đã và đang dấn thân trên con đường đấu tranh cho một nước Việt Nam Tự Do, Dân Chủ thực sự.

Nghĩa là đảng Cộng sản Việt Nam không hề có cái gọi là “chiến thắng”, vì không được người dân ngưỡng phục.Xin đừng quên những người đã và đang còn trong các nhà tù của Cộng sản. Máu và nước mắt của đồng bào vẫn còn rơi, để hồi tâm suy nghĩ, để dừng lại những hành động vô ý thức, hay bất lương.

Đừng tiếp tục gửi tiền về nước, vì 12 tỷ Mỹ kim hàng năm, là đã đủ để cho Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục dùng vào “chiến phí” trong việc mua súng đạn, để bảo vệ cho giặc Tầu, và giết hại những người dân hiền lương vô tội!

Phụ ý của Thanh Vân


Số tiền mà những Việt Kiều Mỹ gửi về quê nhà cho thân nhân thật sự là được bỏ vào nhà băng Mỹ, nghĩa là một cách rửa tiền cho VC. Sở dĩ nước Mỹ không quan tâm và cấm đoán vì số tiền này được gửi vào nhà băng Mỹ nghĩa là làm lợi cho nướcMỹ, đúng vào quyền lợi cốt lõi của Hoa Kỳ.

Các tiệm hay cơ quan gửi tiền về VN chăc chắn là phải ăn chia với VC, vì nếu không thì chúng đã cắt cổ chết tươi rồi không còn để sống phây phây đến ngày nay. Các công ty gửi tiền đều có văn phòng ở gần như khắp mọi thành phố lớn tại VN, có nhân viên chuyển tiền trong vòng 1 ,2 ngày. Dịch vụ này đem lại số tiền cả tỉ bạc cho VC và khi số tiền đôla nhiều quá thì lại được Mỹ cho phép gửi sang cho các cô chiêu cậu ấm "du sinh" của các đại cán bộ và đại gia ở VN. Số tiền chuyển sang Mỹ được dùng để mua nhà, mua xe, mua cơ sở thương mại nói chung làm cho kinh tế Mỹ phát triển đúng vào quyền lợi cốt lõi... Vì vậy các nước khác dám làm dám cấm chứ ở Hoa Kỳ, thì mấy ông đại sứ năm nào cũng khuyên VK nên về giúp đất nước bằng cách đem tiền về du hí, du lịch và đầu tư, để gãi đúng vào quyền lợi cốt lõi của Hoa Kỳ.