Kinh tế và tương lai chính trị Việt-Nam

KTG Nguyễn Xuân Nghĩa

LTS: Kinh tế VN "copy" giống hệt kinh tế người anh em phương Bắc. Tất cả đều sao chép y chang, vì vậy Kinh tế TC sắp ngã vì nợ xấu quá nhiều thì kinh tế VN cũng vậy. Đây mới đúng là ảnh hưởng giây chuyền. TC cũng chêt vì tham nhũng, thì VN cũng chết như vậy. TC mất đi nhiều ngoại tệ vì tẩu tán ra nước ngoài thì đại cán và đại gia VGCS cũng vậy, chúng tẩu tán qua đường cho con cái sang HK du học của đường du lịch. Muốn tìm hiểu thêm xin xem thêm vidéo ... đính kèm ... Xin mời xem youtube vidéo