Di chúc của đảng ta

Thằng Lượm


Kính thưa toàn thể các đồng chí đảng viên của đảng ta.

Sự nghiệp buôn dân, bán nước của đảng ta dù còn phải kinh qua gian khổ, hy sinh nhiều hơn nữa, song nhất định thắng lợi hoàn toàn. Công cuộc xây dựng XHCN, làm tùy sức - hưởng theo nhu cầu đến hết thế kỷ này chưa chắc đã hoàn thiện. Đó là một điều chắc chắn.

Ông Đỗ Phủ là người làm thơ rất nổi tiếng ở Trung Quốc đời nhà Đường, có câu rằng "Nhân sinh thất thập cổ lai hy", nghĩa là "Người thọ 70, xưa nay hiếm".

Nǎm nay, đảng ta vừa 85 tuổi, đã là lớp đảng "xưa nay hiếm" nhưng sự lãnh đạo vẫn còn sáng suốt, tuy nội bộ có phần bất ổn so với vài nǎm trước đây. Khi đảng ta đã ngoài 80 xuân, thì tuổi tác càng cao, sức khỏe càng thấp. Điều đó cũng không có gì lạ.

Nhưng ai mà đoán biết đảng ta còn đội lốt cách mạng, bán rẻ tổ quốc, nô lệ nhân dân được bao lâu nữa?

Trời có sinh có diệt. Đảng ta cũng không ngoại lệ.


Vì vậy, đảng ta để sẵn mấy lời này, phòng khi đảng ta sẽ về chầu cụ Các Mác, cụ Lê Nin và lãnh tụ các đảng anh em khác, thì đồng bào cả nước, đồng chí trong đảng và các đảng anh em khắp nơi đều khỏi cảm thấy đột ngột.

Nói về đảng ta


Đảng ta theo chủ nghĩa Cộng sản, thờ cụ tổ Mác-Lênin. Nhờ đoàn kết chặt chẽ, một lòng một dạ phục vụ quyền lợi đảng viên, nô dịch nhân dân, sẵn sàng dâng bán đất đai, biển đảo Tổ quốc cho các đảng đàn anh, cho nên từ ngày thành lập đến nay, đảng ta đã lừa bịp, ép buộc, tổ chức và xúi giục nhân dân chúng nó hǎng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Thắng lợi thứ nhất là đảng ta đã sử dụng bọn nhiệt tình nhưng nghèo đói, ngu dốt làm lực lượng nòng cốt khi cướp được chính quyền năm 1945, dẫn đến thảm cảnh: “nhiệt tình cộng ngu dốt = phá hoại” . Bọn này đã tha hồ “giết lầm hơn bỏ sót”, tiêu diệt những người tài giỏi hơn đảng ta. Sau khi chiếm được miền Bắc năm 1954, nhờ tiếp tục thực hiện chính sách “trí, phú, địa, hào, đào tận gốc, trốc tận rễ” , đảng ta chỉ còn một lũ ngu muội và ăn theo nói leo. Hiền tài đã bị đảng ta khống chế, bị đày đọa thỏa thích, chỉ còn sống cầm hơi.

Thắng lợi thứ hai là đảng ta đã nghe lời các đảng đàn anh để xâm chiếm miền Nam. Dù đảng ta đã ra sức vơ vét tài sản của nhân dân miền Nam nhưng do vay nợ nhiều từ các đảng đàn anh và không biết cách làm ăn, chỉ biết bắn giết nên chỉ vài năm sau khi chiếm được miền Nam, thống nhất đất nước năm 1975, đảng ta đã đẩy toàn dân lâm vào cảnh đói kém, người dân chỉ ăn thực phẩm của gia súc để sống.

Thắng lợi thứ ba là đảng ta đã tạo ra hai làn sóng đào thoát vĩ đại nhất trong lịch sử dân tộc. Một là hàng triệu người miền Bắc di cư vào Nam để tránh sự lãnh đạo tài tình của đảng ta vào năm 1954; hai là làn sóng thuyền nhân hàng triệu người không chịu đảng ta giải phóng, trong đó không biết bao nhiêu người lấy thân mình nuôi tôm cá ngoài biển sau năm 1975.

Thắng lợi thứ tư là mặc dù toàn dân chúng nó đói khổ, nhưng đại đa số đảng viên đảng ta đều giàu sang, dư của ăn của để, thực hiện triệt để ý tưởng: “bao nhiêu lợi quyền ắt qua tay mình” một cách hoàn hảo.

Thắng lợi của đảng ta thật vĩ đại, không thể lấy hết biển Đông để chứa, lấy hết tre nước ta chẻ ra để chép.

Đoàn Kết


Là một truyền thống cực kỳ quý báu của đảng ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình.

Đảng ta thực hành dân chủ tập trung, thường xuyên và giả bộ tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để các thế lực thù địch bên ngoài không thể tìm cách chống phá.

Đảng ta là đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thực sự tỏ rõ uy quyền, thật sự ăn trên, ngồi trước. Phải giữ gìn đảng ta vững mạnh, phải thể hiện là người lãnh đạo, là người.

Do đảng ta lựa chọn nên nói chung là tốt, mọi việc đều cố gắng xung phong, không ngại khó khǎn, có tiền là việc gì cũng sai bảo được. Đảng cần phải chǎm lo tuyên truyền học tập và làm theo tấm gương đạo đức của người sáng lập đảng ta cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế bảo vệ đảng ta vừa "hồng" vừa "chuyên".

Bồi dưỡng thế hệ thừa kế đảng ta cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết.

Nhân dân lao động


Chúng nó ở miền xuôi cũng như ở miền núi, đã bao đời chịu đựng gian khổ, bị chế độ phong kiến và thực dân áp bức bóc lột, lại kinh qua nhiều nǎm chiến tranh. Tuy vậy, nhân dân chúng nó vẫn cắn răng chịu đựng trước sự tàn ác của đảng ta mà không dám than vãn. Từ ngày có đảng ta, nhân dân chúng nó bị lừa đi theo đảng, tuy bề ngoài trung thành với đảng, nhưng bên trong không coi đảng ta ra gì.

Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phỉnh dụ nhân dân, cho ăn thật nhiều dự án bánh vẽ, nhằm không ngừng kiểm soát đời sống của nhân dân, không để nhân dân chúng nó có cơ hội nổi dậy đánh đổ đảng ta.

Công cuộc xây dựng CNXH


Chỉ là ảo tưởng. Đồng bào cả nước có thể phải hy sinh nhiều của, nhiều người. Dù sao, đảng ta cũng phải quyết tâm dẫn dắt cho đến khi nào chết mới thôi.

Còn non, còn nước, còn người,

còn da lông mọc là đảng ta còn kiếm ăn...


Dù có mất đất, mất biển đảo, đảng ta nhất định phải ráng giữ lấy quyền lực. Tổ quốc là từ chung chung, nhất định không bằng đảng ta. Đồng bào cả nước và kiều bào nhất định sẽ bị đảng ta tiêu diệt nếu có hành vi chống đối. Đảng ta sẽ có vinh dự lớn là đảng của một nước nhỏ mà đã mưu mẹo sống sót so với đảng của nước to; và đã góp phần xứng đáng vào sự sống sót của vài đảng anh em trên thế giới.

Về Phong trào Cộng sản thế giới


Llà một đảng suốt đời phục vụ phong trào cộng sản quốc tế, đảng ta rất đau lòng vì sự giãy chết hiện nay của các đảng anh em!

Đảng ta sẽ ra sức hoạt động, cử đảng viên lý luận cao cấp sang các nước để rao giảng về sự tốt đẹp của CNXH và thành quả của đảng ta, phân hóa nội bộ các đảng thù địch, góp phần cứu sống, khôi phục lại khối đoàn kết giữa các đảng anh em trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin và chủ nghĩa quốc tế vô sản, có lý, có tình, được ngày nào hay ngày đó.

Đảng ta tin chắc rằng các đảng anh em và các nước anh em nhất định sẽ phải nghe theo đảng ta để đoàn kết lại.

Nói tóm lại


Đảng ta tuy sinh ra trong sự nghèo đói, ngu dốt; lớn lên trong sự dối trá, hận thù; nhưng đã hết lòng hết sức phục vụ quyền lợi đảng viên, toàn trị nhân dân. Nay nếu phải từ biệt thế giới này, đảng ta không có điều gì phải hối hận, chỉ tiếc là không được phục vụ đảng viên lâu hơn nữa, bóc lột nhân dân nhiều hơn nữa.

Sau khi đảng ta qua đời, chớ nên tổ chức điếu phúng linh đình, để khỏi lãng phí thì giờ và tăng thêm sự khinh bỉ của nhân dân.

Cuối cùng, đảng ta để lại muôn vàn tình thương hại cho toàn dân chúng nó, tình yêu thương cho toàn đảng viên, sự khinh bỉ cho các đoàn thể tay sai trong Mặt trận, sự đau xót cho các cháu thanh niên và nhi đồng ngây thơ, dại dột.

Đảng ta cũng gửi lời chào vĩnh biệt đến các đồng chí, các đảng bạn và các cháu thanh niên, nhi đồng quốc tế.

Điều mong muốn cuối cùng của đảng ta là: Toàn thể đảng viên đảng ta phải ra sức bóc lột nhân dân chúng nó một cách triệt để, tinh vi, nhanh nhạy để chuẩn bị chạy sang các nước khác mà sống trước khi đảng ta giãy chết.

Việt Nam, ngày xx tháng x nǎm yyyy

Ghi thêm:


Đã thắp nhang vái ông Hồ Chí Minh vì toàn văn là hàng nhái theo di chúc của ông. Lạy ông ba lạy!