NHỮNG ĐẢNG PHÁI VÀ CÁC TỔ CHỨC TRANH ĐẤU CHÍNH TRI VIỆT NAM ĐÃ, ĐANG, VÀ SẼ ĐI VỀ ĐÂU TRÊN DÒNG SINH MỆNH CHÍNH TRỊ VIỆT NAM?(bài 11)

Nguyễn Anh Tuấn


TT Diệm khi viếng thăm Sydney vào 1957, một nhà báo Úc đã phỏng vấn ông: Nước Việt Nam đã đạt được những tiến bộ gì từ khi có độc lập? TT Diệm trả lời:

“Đám đông quần chúng Á Châu rất thiếu kiên nhẫn để bắt kịp Tây Phương, những xứ sở vừa được độc lập đã gặp phải rất nhiều trở ngại khó khăn không sao kể xiết được. Họ rất thiếu những con người có khả năng để tổ chức và quản trị xã hội. Chiến tranh đã gây ra bao phá hoại và đổ vỡ tơi bời. Trên quê hương của chúng tôi hai năm vừa qua, những đảng phái chính trị, mỗi đảng đều có quân đội riêng. Mỗi đảng phái đều hy vọng tìm kiếm lợi lộc riêng tư cho riêng họ. Tất cả những hiện tượng như thế dẫn đến hỗn loạn vô chính phủ vốn đã có từ trước đây trong khoảng thời gian dành độc lập. " ( Trích Anthony Bouscaren (1965), “DIEM OF VIETNAM” trang 77)

Bên cạnh nhận định của TT Diệm, Học giả lão thành Hồ Sĩ Khuê, khi viết cuốn, “HỒ CHÍ MINH, NGÔ ĐÌNH DIỆM và MẶT TRẬN GIẢI PHÓNG MN(1993), cụ có viết về tình trạng các đảng phái chính tri Việt Nam như sau:

“Đảng phái chính trị hoạt động trong thời Cộng Hòa kém cỏi. “ , Cụ Khuê viết tiếp:

“Vận động quần chúng để có ảnh hưởng chính trị là công việc của đảng phái. Nhưng đó là việc mà các đảng phái nước ta làm rất sơ sài, thường chuộng bề mặt hơn bề sâu. Nếu không có cái máy chém Yên Bái thì chắc nông thôn khắp nước không làm gì được nghe đến Việt Nam Quốc Dân Đảng, rồi nào Tân Việt, nào Đại Việt, đảng nào cũng sinh hoạt như kiểu Thiên địa hội, hoạch định chống đối mà không hoạch định xây dựng. Quanh quẩn trong vòng đồng chí biết với nhau. Không phải ai cũng hiểu rõ cương lĩnh, mục đích và biết rõ ảnh hưởng của đảng mình. Vì phải giữ bí mật cho các hoạt động, thành ra quần chúng trong nước thì mù tịt. Trong khi đảng phái không phải hội kín, mà là một tổ chức chính trị, dù có nguy hiểm, bị cấm đoán, vẫn phải hoạt động cho người dân trong nước biết tới mình.

Đây không phải là một phê phán, mà là nhận định một tình hình thực tế. Hoạt động các đảng phái bị nhà tù hạn chế. Lập đảng phái phải hành động công khai. Dù bất hợp pháp. Để phổ biến cho quần chúng biết mục tiêu, cương lĩnh, đường lối của mình tự bảo vệ an ninh là phải, nhưng giữ hoàn toàn bí mật thì không đúng…

Đảng phái hoạt động bí mật, bàn dân thiên hạ thích nghe nói đến tên các lãnh tụ, nhưng không rõ chương trình tranh đấu của mỗi đảng như thế nào. Dư luận có quan niệm lãng mạng hơn là chính trị, nên người nước ta đã một thời ham chuộng “Đôi Bạn” của Nhất Linh. Do không khí lờ mờ rất “hội kín” này, ta thường cho đảng nào cũng tốt cả, cũng đi từ “yêu cầu giải phóng” cố hữu của dân tộc mà tranh đấu thu hồi chủ quyền, đòi độc lập.

Dư luận như thế, có lẽ không sai lắm. Vì ngoài thuyết “Tam Dân” Nguyễn Thái Học vay ở Tôn Trung Sơn đưa ra làm cương lĩnh cho Việt Nam Quốc Dân Đảng, chẳng thấy đảng phái nào phát huy một ý tưởng chính trị đi xa hơn lòng yêu nước chung chung, đưa ra một cương lĩnh dài hạn giữ nước và dựng nước, một đường lối hoạt động nhất quán, hình thành một tổ chức chặt chẽ, nhắm huấn luyện đảng viên có đủ khả năng cầm quyền khi thời cơ đến.

Người nhà nông không phải sinh ra là biết nghề. Từ tấm bé theo cha mẹ ra đồng học cày, học cấy, học gieo, học cắt, học mưa nắng, học đủ thứ, lớn lên mới cầm cày cho lúa được mùa. Người làm chính trị nghĩ rằng hễ yêu nước là biết cầm quyền rồi. Nên chẳng có ai học chính trị, học cầm quyền, không cần thấu suốt thế nào là guồng máy nhà nước, và quyền bính xử dụng ra sao.

Lại có một đinh kiến kỳ lạ: ai cũng cho tham vọng cầm quyền là xấu, chỉ kẻ háo danh mới thích quyền bính. Người tâm huyết thường ngại ngùng, sợ mang tiếng là ham danh ham lợi…Trong xã hội Việt Nam, chen chúc vào chính quyền phần đông là những người có tham vọng cá nhân, không có mấy ai vô vị lợi. Chỉ vì người có thể làm nên việc lại thường “trùm chăn” giữ khí tiết.

Đạo lý chung chung đưa đến một thói quên tôn thờ lãnh tụ. Chọn một nhân vật có tên tuổi nào đó để làm minh chủ chờ thời. Lúc có cơ hội cầm quyền, lãnh tụ thường là một cá nhân đơn độc, không tổ chức nổi một chính phủ đồng nhất, phải gom năm cha ba mẹ vào làm một, không có định hướng, không có đường lối, không có lãnh đạo: mỗi thành viên một ý, có khi lại là ý đồ, chia rẽ nhau khi gặp vấn đề nan giải. Đến lúc ấy, đạo lý cá nhân thay cho ý thức chính trị, ai cũng theo lương tâm mình mà làm. Nhưng lương tâm mỗi người một khác, nên dễ thành dị tâm, rồi chia rẽ. Chỉ một thoáng gió nhẹ, cơ đồ rơi như ngọn lá khô. Đấy là kinh nghiệm của Chinh Phủ Trần Trọng Kim. ( Trích, Hồ Sĩ Khuê (1993) “NGÔ ĐÌNH DIỆM, HỒ CHÍ MINH và MẶT TRẬN GIẢI PHÓNG MIỀN NAM” trang 42 và 43 ).

Ngày nay (2015) đứng trước tinh trạng chia rẽ của các đảng phái và các tổ chức tranh đấu cho tự do dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam tại hải ngoại, mọi người vẫn thấy đặc tính và những hiện tượng vô trật tự và hỗn loạn thường xẩy ra suốt 40 năm qua làm suy yếu sức mạnh tranh đấu với chế độ cộng sản độc tài của cộng đồng Việt Nam tại Hoa Kỳ và khắp nơi trên thế giới. Cuối cùng những nỗ lực và những cố gắng thật nhiều và liên tục suốt 40 năm qua, nhưng không có hiệu năng và hiệu quả bao nhiêu. Và những người có “khí tiết” và có thể làm được vẫn “trùm chăn” như thủa nào.

Giờ đây đọc những lời của cụ Hồ Sĩ Khuê chúng ta nghĩ gì, cảm thấy gì và phải đáp ứng như thế nào trước những vấn nạn to tát ấy?. ĐÂY MỚI THỰC SỰ LÀ MỘT TRỞ NGẠI KHÓ KHĂN NHẤT VÀ LÀ MỘT VẤN NẠN ĐÁNG LO NGẠI NHẤT CỦA THẾ HỆ NÀY VÀ NHỮNG THẾ HỆ SẮP TỚI---ĐÂY CHÍNH LÀ VẤN NẠN LỚN NHẤT CỦA THỜI ĐẠI mà suốt 40 năm qua chưa thực sự được đem ra mổ sẻ và thảo luận nghiêm chỉnh của một công đồng lớn lao như Việt Nam Hải Ngoại, vì đây sẽ có những ảnh hưởng vô hạn cho tương lai Việt Nam. Nếu cụ Hồ Sĩ Khuê đã nhận định, “ phần đông những người tìm cách tham chính chỉ vì tham vọng cá nhân, ít ai vô vị lợi “, thì :


Những đảng phái và những tổ chức tranh đấu hiện nay tại hải ngoại có ai vô vị lợi không?

Có ai có đường lối vững chắc để giữ nước và dựng nước không?

Có ai biết nhu cầu khẩn thiết của đất nước VN gồm có những gì không?

Có những công trình huấn luyện các đảng viên hay thành viện nắm vững những nguyên tắc tổ chức, quản trị công quyền và làm chính sách quốc gia dân chủ khi thời cơ đến không?

Có ai dám sống chết cho lý tưởng tự do dân chủ và quyền tối thượng của toàn dân Việt Nam không?

Có ý thức cách mạng dân chủ không?

Có khả năng và tinh thần để kế thừa và kế tục cuộc cách mạng dân chủ của MNVN còn đang dang dở không?

Con người Việt Nam Cộng Hòa là con người gì?

Có ai dám từ bỏ cái ngã nhỏ bé của riêng mình để hy sinh hòa nhập vào đại thể dân tộc không?

Có ai có đủ sức mạnh tinh thần, đạo đức và trí thức không?

Con người là nguồn gốc của chính trị, kinh tế, xã hội, và văn hóa và của chính quyền---nếu vậy thì làm sao có được những con người tốt lành để nắm giữ những quyền hành đó?

Đất nước Việt Nam vào hậu cộng sản cần có những con người thực tế, thực dụng và lý tưởng có kiến thức và hiểu biết sâu xa để giúp người dân thành lập nên chính quyền các cấp, từ địa phương lên trung ương. Có đảng phái và tổ chứ nào có được những con người như thế chưa?


Nếu chưa có thi phải tìm mọi các mà có thì hy vọng mới vươn lên.

TẤT CẢ NHỮNG TRA VẤN TRÊN ĐANG CẦN CÓ NHỮNG CÂU TRẢ LỜI THÀNH THẬT, LƯƠNG THIỆN, SÂU SẮC VÀ VỮNG CHẮC CỦA CÁC ĐẢNG PHÁI VÀ CÁC TỔ CHỨC TRANH ĐẤU TẠI HẢI NGOẠI, NẾU THẾ HỆ NÀY VÀ THỜI ĐẠI NÀY MUỐN CÓ SỨC MẠNH VÀ CÓ HIỆU NĂNG VÀ HIỆU QUẢ TRONG CÁC NỖ LỰC TRANH ĐẤU VỚI CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN ĐỘC TÀI CỦA TẤT CẢ CHÚNG TA.

CHÚNG TA---TẤT CẢ CHÚNG TA ĐANG CẦN CÓ NHAU, CÓ NHAU CHÚNG TA SẼ CHIẾN THẮNG, NẾU CỨ CHIA RẼ THẢM KHỐC NHƯ THẾ NÀY THÌ LÀM GÌ CŨNG CHỈ MUA VUI MỘT VÀI TRỐNG CANH MÀ THÔI. MUỐN THAY ĐỔI VẬN MỆNH LỊCH SỬ VN THÌ KHÔNG THỂ NHƯ THẾ ĐƯỢC ĐÂU.

PHẢI TÌM MỌI CÁCH ĐỂ PHỤC HỒI LẠI NIỀM TIN CHO CHÍNH MÌNH VÀ PHỤC HỒI LẠI NIỀM TIN ĐANG DẪY CHẾT TRONG LÒNG NGƯỜI DÂN VIỆT TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC BẰNG CÁCH HÒA ĐỒNG HỢP NHẤT VỚI NHAU NHƯ CHIM LIỀN CÁNH, NHƯ CÂY LIỀN CÀNH. VÌ THẾ CÔNG CUỘC DUYÊT XÉT LẠI LỊCH SỬ TRỌNG ĐẠI NÀY KHÔNG CHỈ ĐỂ KẾT THÚC TRẬN DOANH Ý THỨC HỆ 40 NĂM VỚI CỘNG SẢN VN, MÀ CÒN CÓ MỘT MỤC TIÊU LỚN HƠN LÀ---RÚT RA BẰNG ĐƯỢC NHỮNG KINH NGHIỆM ĐầY MÁU, NƯỚC MẮT VÀ MỒ HÔI CỦA NHỮNG NGƯỜI CÁCH MẠNG DÂN CHỦ VIỆT NAM CỘNG HÒA ĐI TRƯỚC, ĐÃ HY HIẾN THÂN TÂM CỦA HỌ CHO DÂN CHO NƯỚC BẰNG CHÍNH NHỮNG MẠNG SỐNG CỦA HỌ ĐỂ XÂY NÊN CUỘC SỐNG ẤM NO CHO TOÀN DÂN VÀ TOÀN QUÂN MNVN TRÊN HÒN NGỌC VIỄN ĐÔNG, VÀ XÂY NÊN NỀN ĐỆ I CỘNG HÒA VIỆT NAM. CUỘC CÁCH MẠNG NÀY CÒN ĐANG DANG DỞ, CẦN THẾ HỆ NÀY KẾ TỤC ĐỂ XÂY NÊN NỀN CỘNG HÒA ĐỆ III CHO MỘT NƯỚC VIỆT NAM TỪ ẢI NAM QUAN ĐẾN MŨI CÀ MÂU. ĐÓ LÀ DI CHÚC CÒN ĐỂ LẠI TRONG LICH SỬ BI THƯƠNG CỦA GIỐNG NÒI VIỆTT TỘC.

Thực tế là từ suốt 40 năm qua (1975-2015) đến nay chúng ta vẫn phải sống trong cảnh quốc biến, quốc hận, quốc nhục và quốc nạn. Nước mất nhà tan chưa cứu được và vẫn trong tay giặc, nên làm gì có quyền hành và quyền lực cũng như quyền lợi mà chúng ta xung đột, hận thù, sâu xé, nghi kỵ, đố kỵ, ghen ghét và sát phạt phỉ báng nhau quyết liệt như thế? Và sự thật ấy cho thấy, những đảng phái và những tổ chức tranh đấu phần đông HOÀN TOÀN THIẾU THỰC TẾ. Muốn có sức mạnh để tranh đấu có hiệu năng và hiệu quả thì chúng ta phải dựa vào sức mạnh cộng đồng, và tất cả những người dân đang sống trong cộng đồng đó. Muốn thế chúng ta được lòng tin cậy và thương mến của mọi người. Chúng ta phải có khả năng giúp đỡ xây dựng đời sống cộng đồng ấm no, thanh bình an lạc và ổn định an vui như các cộng đồng khác ở Mỹ mà chúng ta đã thấy khắp nơi. Nhưng trên thực tế cộng đồng người Việt Hải Ngoại cũng chẳng có mấy ai tin các đảng phái và các tổ chức tranh đấu. Đó là lỗi của chúng ta. Sự thật ấy cũng cho thấy chúng ta cũng HOÀN TOÀN THIẾU TINH THẦN THỰC DỤNG trong đời sống cộng đồng. Đúng như cụ Hồ Sĩ Khuê đã nhận định, ” những người chạy đua vào chính quyền phần đông vì tham vọng cá nhân “, và tại hải ngoại phần đông tranh đấu cũng vì tham vọng cá nhân hay phe nhóm. Sự thật ấy cũng cho mọi người thấy đảng phái và các tổ chức tranh đấu phần đông, không phải tất cả---RẤT THIẾU LÝ TƯỞNG TRANH ĐẤU--- LÀ CHO DÂN CHO NƯỚC, KHÔNG PHẢI CHO MÌNH, NHẤT LÀ LÝ TƯỞNG TỰ DO DÂN CHỦ không có thì tranh đấu cho cái gì?

Trong giai đoạn cứu nước khẩn cấp này đất nước đang cần có NHỮNG CON NGƯỜI DÁM HY SINH, CÓ TINH THẦN THỰC TIỄN, THỰC DỤNG VÀ LÝ TƯỞNG NHƯ CON NGƯỜI VIỆT NAM CỘNG HÒA NGÔ ĐÌNH DIỆM CŨNG NHƯ TOÀN DÂN-QUÂN VIỆT NAM CỘNG HÓA ngày xưa. Như thế cuộc tranh đấu sẽ hiệu năng và hiệu quả biết bao. Khi nào có nước có dân và có DÂN thì dân sẽ trao quyền cho thì hợp tình hợp lý biết bao. Khi đã có một chính quyền thì cứ chứng tỏ tài năng và đức độ cũng như tinh thần PHỤC VỤ cái nhìn thực tế, thực dụng và lý tưởng như thế thì GIẤC MƠ ĐOÀN KẾT ĐỂ CÓ SỨC MẠNH TRANH ĐẤU CHẮC CHẮN SẼ THÀNH SỰ THẬT, Các đảng Cộng Hòa và Dân Chủ tại HK là một mẫu mực điển hình mà các đảng phái Việt Nam có thể rút tỉa ra những được những giá trị và những kinh nghiệm giá trị nhất.

KẾT LUẬN


Trong suốt 40 năm qua Đảng CSVN đã dồn mọi nỗ lực để cưỡng bách toàn dân Việt Nam phải học tập chủ nghĩa Mác-Lê và tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Ở hải ngoại họ tung tràn ngập sách báo vào các thư viện HK và cộng đồng hải ngoại để tiếp tục duy trì và đánh về CHIẾN TRANH Ý THỨC HỆ. CSVN có Bộ Chính Trị, Ban Tuyên giáo trung ương, Ban Văn Hóa Tư Tưởng Trung Ương, Viện Triết Học, và mặt Trân Tổ Quốc và 700 tờ báo và các đài truyền thanh truyền hình. Họ tung tiền ra để mua chuộc giới truyền thông hải ngoại để điều động Chiến Tranh Ý Thức Hệ ở hải ngoại.

Vì ý thức được rằng, “làm thấy thuốc mà lầm thi giết một người. Làm chính trị lầm thì giết cả một dân tộc. Và làm văn hóa lầm là giết muôn ngàn thế hệ” ; HCM và đảng CSVN đã sai lầm về chính trị nên đã giết cả một dân tộc. Bây giờ họ lại dùng văn hóa Marxism để giết nhiều thế hệ Việt Nam nữa hay sao? Vì thế người Việt Hải Ngoại phải có những người dám từ bỏ đời sống giầu sang và ấm no của riêng họ để TRƯỜNG KỲ KHÁNG CHIẾN VỚI VĂN HÓA VÔ THẦN CỦA CỘNG SẢN ĐANG NÔ DỊCH TRÍ TUỆ VÀ TÂM HỒN VIỆT NAM. Chúng ta phải tiếp tục chiến đấu bền bỉ và can trường dũng mãnh như những người Việt Nam Cộng Hòa đã từng chiến đấu trong máu, nước mắt, mồ hôi trong gian khổ và dũng mãnh với những kẻ tranh quyền cướp nước và 14 kẻ thù ra sao trong suốt 9 năm để xây nên Hòn Ngọc Viễn Đông với bao ngàn cái chết quá bi thương và đắng cay---, nếu không muôn ngàn thế hệ con cháu của chúng ta sẽ thành nạn nhân thê thảm cho những âm mưu thâm độc và ngu xuẩn này. Vì thế mới có CUỘC CHIẾN ĐẤU ÂM THẦM TRONG BÓNG TỐI LIÊN TỤC 40 NĂM TRONG CHIẾN TRANH Ý THỨC HỆ VỚI CSVN tại hải ngoại từ 1975 đến hôm nay là 2015.

Trước 1963, TT Diệm đã nhìn thấy tất cả những âm mưu của CSBV, nên ông và toàn dân MNVN đã nỗ lực suốt 9 năm để cứu nước, giữ nước và dựng nước trước làn sóng xâm lăng toàn diện của Quốc Tế Cộng Sản và CSBV. Ít ai để ý đến TT Diệm rất chú tâm vào Chiến Tranh Ý Thức Hệ của MNVN và xây dựng cách mạng dân chủ cho chế độ Cộng Hòa Việt Nam thật vững mạnh bằng chủ nghĩa NHÂN VỊ cộng với tinh thần HƯỚNG THƯỢNG và HƯỚNG THA của cụ Lý Đông A do ông Thái Lăng Nghiêm đem đến cho ông Ngô Đình Nhu, cùng với những hiểu biết và kiến thức về dân chủ để xây dựng con người cho cách mạng dân chủ của MNVN và xây dựng cho toàn dân MN với khát vọng đào tạo cho đất nước VN và chế độ Cộng Hòa Việt Nam những công dân có đủ, không chỉ đời sống vật chất, mà còn có cả đời sống tinh thần, đạo đức và trí thức phong phú và ổn định để chấm dứt tình trạng “dân trí” thấp của người dân Việt. Theo nhận xét của Henry G. Fairbank thì : ” Những người cộng sản sợ hãi thứ Ý Thức Hệ này còn hơn 170.000 ngàn quân lính.” Vì thế khi đương đầu với chế độ CSVN trong trận doanh Ý Thức Hệ không gì bằng làm thật sáng tỏ con người dân chủ với tinh thần dân chủ, luật pháp dân chủ, văn hóa dân chủ, chính trị, kinh tế, và xã hội dân chủ cũng như những NGUYÊN TẮC DÂN CHỦ, NHỮNG MỤC ĐÍCH DÂN CHỦ và NHỮNG GIÁ TRỊ DÂN CHỦ.

Trận doanh Ý Thức Hệ Giữa phe cách mạng dân chủ Miền Nam và phe cách mạng cộng sản diễn ra âm thầm nhưng rất khốc liệt trong bóng tối, không bằng bom đạn, mà bằng sức mạnh tinh thần sáng tạo và ánh sáng của tâm hồn và trí tuệ, cộng với sự hiểu biết và kiến thức thật sâu và thật rộng toàn bộ đời sống của người dân và của quốc gia. Từ đó 10 giá trị chiến lược làm nền móng căn bản cho cách mạng của CSVN đã bị đánh đổ từ từ cho đến ngày nay (30 tháng 4-2015 ) thì hoàn toàn sụp đổ mà không làm sao hàn gắn được. CÁCH MẠNG CỘNG SẢN ĐÃ HOÀN TOÀN SỤP ĐỔ VÀ CHỦ NGHĨA MARX ĐÃ BỊ CHÔN VÙI TRONG CHIẾN TRANH Ý THỨC HỆ này.

Sự chiến thắng này không chỉ dựa trên cái gọi là “lý luận cách mạng” với những người CSVN đang nắm trong tay “chủ nghĩa Mác-Lê bách chiến bách thắng”, mà NHỮNG GÌ CỘNG SẢN ĐÃ LÀM TRONG LỊCH SỬ SẼ NÓI CHO MỌI NGƯỜI HIỂU CÁCH MẠNG CỘNG SẢN THẬT SỰ LÀ CÁI GÌ? Những người cộng sản đứng trước người khác không bao giờ là con người thật (real man), mà toàn bằng mặt nạ. Trong chiến tranh Ý Thức Hệ, lột mặt nạ của những người cộng sản là cái gì họ lo sợ nhất. Và cuối cùng họ thảm bại vì những chiếc mặt nạ đã bị đối thủ giựt xuống.

Quan trọng hơn hết trong trận doanh Ý Thức Hệ này là so sánh và đối chiếu hai DÒNG THÁC CÁCH MẠNG TRONG CHIẾN TRANH VIỆT NAM---CÁCH MẠNG CỘNG SẢN VÔ THẦN VÀ CÁCH MẠNG DÂN CHỦ HỮU THẦN CỦA NHỮNG NGƯỜI VIỆT NAM CỘNG HÒA.

----.Cách mạng cộng sản có hơn 70 năm làm cách mạng nhưng họ chỉ xây lên được bao triệu nấm mồ cho người Việt Nam, cùng với một đất nước lụn bại và đau khổ tơi bời vì bạo lực gian tham của cách mạng CS. Đó là chỗ ĐẠI THẢM BẠI CỦA CÁCH MẠNG CỘNG SẢN.

-----Cách mạng dân chủ bất bạo động Miền Nam chỉ có 9 năm làm cách mạng trong lò lửa của chiến tranh và thù hận ngập trời, với 14 kẻ thù đầy quyền năng và nanh vuốt hãi hùng vây hãm và săn đưổi đêm ngày. Cuối cùng đã xây nên được Hòn Ngọc Viễn Đông và xây dựng được cuộc sống trong thanh bình an lạc, ấm no và hạnh phúc cho toàn dân-quân MNVN.

-----Trên thực tế, toàn bộ hệ thống giá trị chiến lược của CSVN đã hoàn toàn sụp đổ. Thực tế Cách Mạng Cộng Sản đã cho thấy sự thảm bại thê thảm ê chề trước hệ thống giá trị của văn hóa truyền thống của Dân Tộc Việt, và những nguyên tắc dân chủ, những mục đích dân chủ và những giá trị dân chủ đã được xây dựng trong Cách Mạng Dân Chủ MN và Hải Ngoại.

-----Tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh là gì mà CSVN bắt cả nước phải học tập suốt bao chục năm qua? Tư tưởng và đạo đức này có làm cho dân cho nước Việt Nam tốt đẹp hơn không và đạo đức hơn không? Nếu không thì học nó để làm gì?

------Đối kháng với tư tưởng và đạo đức của Chủ Tịch Hồ Chí Minh là tư tưởng và đạo đức của Tổng Thống Ngô Đình Diệm. Nhưng tư tưởng và đạo đức này bị HCM và đảng CSVN và 14 kẻ thù tìm mọi cách để che dấu đi suốt hơn nửa thế kỷ nay để có cớ giết ông và che dấu tội ác vĩ đại của họ, nên cả dân tộc Việt nam và toàn thế giới không mấy ai biết tư tưởng và đạo đức của TT Diệm là gì? Tư tưởng này không chỉ là những lời những chữ nói hay viết ra, mà nó đã xây được Hòn Ngọc Viễn Đông và đem lại ấm no hạnh phúc cho toàn dân MNVN.

------Suốt hơn 70 năm cách mạng xây dựng con người mới Xã Hội Chủ Nghĩa, mà trên thực tế toàn dân Việt chỉ thấy CS toàn là những con người của bạo lực, hận thù, dối trá, lừa lọc, phá hoại và gian tham vô độ đi cướp nhà, cướp đất của dân suốt từ Bắc vào Nam.

-----Trong khi ấy những con người Việt Nam Cộng Hòa mà điển hình nhất chính là người cha khai sinh ra nền Đệ I Cộng Hòa Việt Nam---một con người đã được 20 người lãnh tụ Á Châu và Thế Giới cũng như các quan sát viên quốc tế nhiệt liệt ca ngợi và tôn kính về đức độ, tài năng và đảm lược phi thường, và nền Cộng Hòa mà ông cùng toàn dân toàn quân MNVN xây nên, được GS Wesley Fishel, người đứng đầu 54 trí thức hàn lâm (academic intellectuals) của Hoa Kỳ cố vấn để tổ chức chính quyền và hệ thống chính trị---người ấy đã ca tụng : “Chắc chắn đây là một chế độ phát triển, ổn định nhất và lương thiện trong sạch nhất vùng Á Châu.”

Đất nước Việt Nam chúng ta chỉ có hai lãnh tụ khả kính nhất, nhân từ độ lượng nhất và nổi bật nhất là Hoàng Đế Bảo Đại và TT Diệm, nhưng cả hai đều bị thực dân và cộng sản tìm trăm mưu ngàn kế thâm độc để triệt hạ, bôi bác và hủy diệt để CSBV có lý do để thần thánh hóa lãnh tụ Hồ Chí Minh của họ bằng những chiếc mặt nạ mỹ miều để che dấu bản chất bạo lực, hận thù, dối trá, lừa đảo, độc ác gian tham của lãnh tụ và của họ. Họ xúi dục cho cha chống con, vợ chống chồng, tôn giáo này chống tôn giáo khác, đảng này chống đảng kia, anh em và đồng bào chống nhau. Họ đã xé nát dân tộc đau khổ này thành trăm ngàn mảnh vỡ, chia lìa thảm thương. Họ chia rẽ Bắc Nam để làm cho dân tộc này suy liệt bại vong để cho đảng cộng sản được sống bình an trên NỖI CHẾT MUÔN VÀN ĐẮNG CAY CỦA DÂN TỘC VIỆT. Bên cạnh đó là biết bao sự thật lịch sử được che giấu đi, cuối cùng người dân Việt chỉ biết dược NHỮNG ĐIỀU KHÔNG CÓ THỰC TRONG LỊCH SỬ. VÀ NHỮNG GÌ CHÚNG TA BIẾT VỀ HAI NGƯỜI LÃNH TỤ KHẢ KÍNH NHẤT CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM LÀ HOÀNG ĐẾ BẢO ĐẠI VÀ TT DIỆM CŨNG KHÔNG PHẢI SỰ THẬT.

Trong trân doanh Ý Thức Hệ, chúng ta không chỉ làm nổi bật Ý NGHĨA, MỤC ĐÍCH và GIÁ TRỊ của Cách Mạng CS và Cách Mạng Dân Chủ MN, mà chúng ta phải tìm cho ra những sự thật về NHỮNG LÃNH TỤ KHẢ KÍNH CỦA DÂN TỘC để phục hồi lại uy danh thanh thế và danh dự của những con người đã hy hiến thân tâm của họ suốt đời cho dân cho nước đã bị thực dân và cộng sản bôi bác, giấu diếm để che mắt tất cả chúng ta. Chúng ta phải tìm cho ra tư tưởng và đạo đức của các lãnh tụ chân chính của dân tộc để lấy đó mà làm mẫu mực cho lý tưởng tranh đấu của dân tộc.

Cuộc tranh đấu cho tự do dân chủ và nhân quyền còn đang dang dở, và cuộc cách mạng dân chủ của Việt Nam Cộng Hòa MN cũng chưa hoàn tất, đang cần được tiếp nối và kế tục. Trong đó vai trò của các tôn giáo, vai trò của tầng lớp trí thức và vai trò của các đảng phái nắm quyền quyết định tương lai của cả dân tộc Việt Nam. Một sự thật mà chúng ta không thể chối bỏ---đó là tất cả chúng ta chẳng có ai là Thiên Thần cả. Nếu chúng ta muốn ném đá ai mà chúng ta cho rằng người đó có tội, nhưng nếu chúng ta xét chúng ta chẳng có tội gì , thì cứ cầm đá mà ném.

Xưa TT Diệm đã nỗ lực không ngừng để nói và làm những điều thực tế, thực dụng và lý tưởng mong thức tỉnh không chỉ dân tộc Việt Nam , mà cả vùng Á Châu. Trên tinh thần đó, cuộc chiến đấu âm thầm trong bóng tối suốt 40 năm trong chiến tranh Ý Thức Hệ giữa hai làn sóng cách mạng tại Việt Nam đã được viết ra hôm nay không phải để lên án hay nguyền rủa ai, nhưng đây là cuộc duyệt xét lịch sử nên phải tôn trọng sự thật. Đó là ý nghĩa của cuộc duyệt xét. Mục đích của duyệt xét là tìm cho ra sự thật để trả về cho sự thật. Những gì giả dối thì trả về cho giả dối. Giá trị của duyệt xét là rút tỉa những kinh nghiệm đau thương trong những bài học lịch sử lắm đau thương này để đừng bao giớ vấp phải như thế nũa. Đúng như Chúa Jesus đã từng phán: “các anh em hãy tìm lấy sự thật và sự thật sẽ giải phóng anh em”, và Chúa nói thêm rằng, ” Cây nào không sinh ra quả ngọt sẽ bị chặt đi và quăng vào lửa”.

VÀ CUỘC CHIẾN ĐẤU TRONG TRẬN DOANH Ý THỨC HỆ GIỮA CÁCH MẠNG DÂN CHỦ MIỀN NAM VÀ CÁCH MẠNG CỘNG SẢN MIỀN BẮC, CHÍNH LÀ MỘT NỖ LỰC CHẶT CÂY “CÁCH MẠNG CỘNG SẢN QUĂNG VÀO LỬA”---VÌ CÂY NÀY SINH RA TOÀN TRÁI ĐẮNG CHO DÂN CHO NƯỚC VIỆT NAM, VÀ GIEO XUỐNG MẢNHĐẤT ĐẦY OAN KHIÊN ẤY NHỮNG HẠT MẦM CỦA CÁCH MẠNG DÂN CHỦ ĐÁY TẦNG VÀO HẬU CỘNG SẢN ĐỂ MỘT VIỆT NAM THỐNG NHẤT THÀNH HÒN NGỌC VIỄN ĐÔNG

Tái bút,

Tiểu luận này dươc viết ra như một nén hương trong đêm tối buồn bã của lịch sử Việt Nam dâng lên Đấng Tao Hóa là người Cha chung của tất cả nhân loại, dâng lên Tổ Tiên và Tiền nhân của Đất Việt, dâng lên anh linh bao anh hùng liệt nữ của giống nòi suốt dòng bão bùng của lịch sử , dâng lên những vị lãnh tụ khả kính đã hy hiến thân tâm cho sự tồn vong của đất nước, dâng lên trước những nấm mồ của bao thanh niên yêu quý tràn ngập trong lòng Đất Mẹ, dâng lên hàng ngũ quân cán chính của MN đã nằm xuống trong cuộc tranh đấu để cứu nước, giữ nước và dựng nước nên Hòn Ngọc Viễn Đông.

Xin tất cả phù hộ cho Dân Tộc bất hạnh này sớm cứu được nước, giữ được nước và dựng được nước như Hòn Ngọc Viễn Đông ngày nào, cho thanh bình an lạc và ấm no đến với 90 triệu con người đang đau khổ--- trong lúc cách mạng cộng sản đang dẫy chết từng giờ trên quê hương Việt Nam.

Đặc biệt xin thành kính gởi về các tu sĩ trong các tôn giáo, tầng lớp trí thức và tuổi trẻ Việt Nam trong và ngoài nước để thấy “đâu là sự thật lịch sử giống nòi”?

Đồng thời Tiểu Luận này được viết ra như những lời tạ ơn những người bạn Mỹ khả kính đã giúp cho cách mạng dân chủ MN thành công khi xây được Hòn Ngọc Viễn Đông.

Tổ chức Hòa Đồng Dân Tộc và nhóm Cách Mạng Dân chủ Đáy Tầng at5i Hoa Kỳ

Hoa Kỳ ngày 30 tháng 4-2015, kỷ niệm 40 năm quốc hận, quốc nạn và quốc nhục.