TỔNG THỐNG NGÔ ĐÌNH DIỆM KÊU GỌI ĐOÀN KẾT CÁC QUỐC GIA Á CHÂU VÀ XÂY DỰNG Ý THỨC HỆ MỚI CHO CÁCH MẠNG DÂN CHỦ CHO ĐÔNG NAM Á ĐỂ CHIẾN THẮNG CỘNG SẢN. (bài 9)

Nguyễn Anh Tuấn


Một trong những di cảo quan trọng nhất mà TT Diệm còn để lại trong lịch sử là những bài diễn văn đã gói ghém tất cả tâm tư và hoài bão lớn lao và chân thành dành cho tương lai của Việt Nam và cả khối Đông Nam Á Châu.

Trong cuốn DIEM OF VIETNAM, Anthony Bouscaren đã viết về con người Việt Nam Cộng Hòa đầu tiên như sau: “Cả đời ông , ông chỉ nhìn thấy sự nghèo đói tủi nhực của người dân Việt Nam, dưới sự thống trị của ngoại bang. Đứng trước thực tế phũ phàng và đau sót đó, ông đã vẽ ra hàng loạt những cải cách, PHẢI XÂY DỰNG MỘT CON ĐƯỜNG ĐỂ NGƯỜI DÂN VIỆT TỰ CAI TRỊ LẤY CHÍNH MÌNH” (self government/designed to pave the way for self-government )

Nhưng ông Diệm đã thất bại, vì quyền tối thượng của dân tộc mất rồi còn đâu, và người Pháp không đồng ý để cho những người đại diện dân tộc Việt Nam có quyền làm luật có hiệu năng. Ông Diệm nói: “ Tôi đã nhìn thấy sự nguy hiểm nơi những người cộng sản, và tôi có thể nhìn thấy họ làm thế nào để khai thác trục lợi những bất công để tuyên truyền lôi kéo người dân đi theo họ. CHÚNG TÔI PHẢI CÓ NHỮNG CẢI CÁCH DÂN CHỦ.HOẶC PHẢI LÀM SÁNG TỎ NHỮNG VẤN ĐỀ XÃ HỘI , nếu không muốn thấy những người cộng sản chiến thắng “.

Bouscaren viết tiếp, “như TT Diệm đã nhìn thấy bi kịch đã diễn ra nên cần thiết phải chiến đấu với một kẻ thù mới, sau thực dân---, là cộng sản, một hình thức khác của tân đế quốc. Sự nhận thức này cho thấy tình thế đòi hỏi một nhu cầu đoàn kết các nước Á Châu. Điều đó cũng cho thấy ông là một con người thực tế (realist), đồng thời cũng là một con người lý tưởng ( idealist )."

Đã nhiều thế kỷ, như TT Diệm đã nhấn mạnh, “đời sống xã hội Việt Nam đã được đặt trên căn bản của một liên bang làng xã ( a federation of villages ), những hoạt động hàng ngày đều do dân của các làng điều hành” .

Hệ thống này đã vận hành rất trôi chảy, phải tạ ơn cho tinh thần đoàn kết chặt chẽ đã tìm thấy khắp nơi ở các vùng nông thôn Việt Nam. Sự đoàn kết đặt trên căn bản gia đình, trong đó có những quyền và những bổn phận của những cá nhân. Ông đã suy nghĩ về các nơi khác và các nền văn hóa khác…và muốn tìm ra một tổng hợp đề (synthesis ) cho tất cả những ưu điểm Đông Tây và tìm cách chỉ đồng hóa (assimilate) NHỮNG GIÁ TRỊ TỐT ĐẸP NHẤT CỦA TÂY PHƯƠNG, VỚI NHỮNG GIA SẢN VÔ GIÁ CỦA ĐÔNG PHƯƠNG.

Ông đã nhận ra con đường để đi đến tổng hợp Đông-Tây là---Á Châu đang đi trên một tiến trình để vượt qua những cái cũ để đi đến với những cái mới, và ông tin tưởng rằng muốn hiện đại hóa phải có một chương trình rất lớn lao cho nền văn hóa Á Châu, đó là điều có thể làm được và giữ lại gia sản của Á Châu…điều quan trọng là chúng ta đừng cho phép chủ nghĩa tiền định (fatalism) và chủ nghĩa chủ bại (defeatism) ngăn chặn bước tiến hóa của chúng ta…sự thật là chúng ta không được chỉ sao chép Tây Phương, bởi vì mọi sự chỉ sao chép sẽ không bao giờ đồng hóa vào được hệ thống chính trị của bất cứ nền văn minh nào…Ông cho rằng phần đông các lãnh tụ Á Châu không nhìn đến ý thức hệ của họ. Trong khi tại Việt Nam con người có thể nhìn thấy những hậu quả của độc tài toàn trị của cộng sản và những mất mát của nó.

Bouscaren viết tiếp: “Để chống lại luận điệu tuyên truyền của cộng sản độc tài, TT Diệm phải ca ngợi những phúc lợi của dân chủ. Và dân chủ, như ông đã nhìn thấy, dân chủ không chỉ là những vấn đề luật lệ, và những lời nói về dân chủ và quan trọng hơn là phải có tâm hồn và tinh thần dân chủ, và một đường lối cần cho đời sống---trong đó điều đầu tiên phải có LÀ KÍNH TRONG TẤT CẢ CON NGƯỜI. "

Điểm then chốt triết lý của TT Diệm (essential philosophy) là TRIẾT LÝ TINH THẦN (spiritual philosophy). Trong thông điệp của TT Diệm đọc trước Quốc Hội Dân Cử MN về nền móng căn bản của Hiến Pháp 1956 như sau:

“NỀN MÓNG CĂN BẢN CHO DÂN CHỦ CHỈ CÓ THỂ LÀ NỀN TẢNG TINH THẦN”.


Điều này có ý nghĩa gì, và nó liên quan thế nào đến tư tưởng Á Châu đã có từ bao thế kỷ, ông Diệm đã nói ra trong một bài diễn văn khác : “ Khái niệm truyền thống về sự siêu việt của linh hồn con người thoáng nhìn thấy trong Ấn Độ giáo, có sự bình đẳng giữa tất cả con người đã được Phật giáo rao giảng, có sự sinh ra trong tự do như Lão giáo, và vũ trụ chi tâm như trong Khổng giáo.."

Đây là điểm cốt lõi trong triết lý của ông, và với triết lý đó ông đã quyết định đưa ra như một ánh sáng giữa ban ngày. Ông nói về cái nhìn dự phóng cho tương lai rất sáng tỏ, và nó đã làm cho ông nổi bật trong hàng ngũ các tư tưởng gia Á Châu tiến bộ. Ông đã đọc diễn văn trong Hội Đồng Bang Giao Quốc Tế tại Tân Delhi vào 1957:

“NHỮNG NGƯỜI Á CHÂU ĐÃ ĐÁNH MẤT CÁI NHÌN TRỌN VẸN VỀ SỰ SỐNG HIỆN NAY TRONG TRUYỀN THỐNG CỦA HỌ. Bởi vì…đó là phần TINH THẦN của chúng ta, có được tinh thần đó chúng ta quá hãnh diện, nhưng lại dấu diếm tinh thần bảo thủ hẹp hòi (narrow conservatism), và với một hình thức chạy trốn trách nhiệm chắc chắn phải có…phải chăng lòng nhân từ của Phật giáo đã trở nên bất lực với mục đích---là không thi hành được công lý khi Phật giáo được coi là đứng đầu về lòng từ bi trước con người và cũng không thấy đâu lòng bao dung, từ đó đã dẫn con người đến sự lầm lẫn của tự do “.

TT Diêm đã tìm kiếm trong thực tế, một sự phục hưng có thể nhìn thấy được tại Á Châu. Ông tin tưởng rằng việc làm này sẽ dẫn đến sự trở về nguồn thật sự là nguồn gốc của tư tưởng Đông Phương, và cùng lúc ấy, rút tỉa ra “những mẫu mực điển hình với giá trị thường hằng của văn hóa Tây Phương” để đưa ra cho những chính khách với những nguyên tắc hướng dẫn, với những cố gắng của họ để cùng giải quyết những vấn đề của DNA .

Chiều hướng triết lý của TT Diệm đã sản sinh ra được những kết quả quá tốt đẹp cho người dân và đất nước của ông; trên thực tế KẾT QUẢ ĐÓ CHÍNH LÀ BỨC THÔNG ĐIỆP SỐNG ĐỘNG NHẤT ĐỂ ĐÁNH THỨC CẢ VÙNG Á CHÂU.

Theo TT Diệm, khước từ chối bỏ sự hiện hữu của Đấng Tạo Hóa, Thượng Đế, Trời đất hay Thiên Chúa như những người cộng sản đang làm là chối lương tâm và sự bất tử của linh hồn con người. Sự khước từ này cũng tương tự như sự khước từ BẢN CHẤT TINH THẦN CỦA TỰ DO CHÂN CHÍNH (the spiritual character of true freedom). Tinh thần tạo nên cho tự do một nền móng thiết yếu, và đưa đến cho con người giá trị siêu việt để sống, tiến hóa và thăng hoa trong đời sống.

Đây là tình yêu của tự do, đưa đến sự sống là xuất phát điểm từ sự hướng dẫn của ánh sáng tinh thần, và vì thế nó đã đối kháng quyết liệt để chống lại cái được gọi là thuần túy vật chất. Vì vậy những lý tưởng được xây dựng bởi TT Diệm bây giờ trở thành lý tưởng của quốc gia dân tộc của toàn dân MNVN, vì ông đã giúp tiêm vào đầu người dân giá trị căn bản đó; đây là tiêu chuẩn tinh thần đảy tới những hoạt động ĐỂ ĐÁNH THỨC DÂN TỘC THỨC DẬY. Tự do, hay chủ nghĩa Nhân Vị, từ giá trị đó ông cất lên tiếng nói, ĐƯA CON NGƯỜI LẠI GẦN SỰ HOÀN HẢO VẸN TOÀN (perfection) MÀ NHÂN LOẠI ĐANG TÌM KIẾM; ông cảm thấy rằng tự do thật sự có nghĩa là MỘT TÂM HỒN VÀ TRÍ TUỆ ĐỘC LẬP, NÓ CHỈ CÓ THỂ THÀNH ĐẠT ĐƯỢC BẰNG MỘT CUỘC TRANH ĐẤU MẠNH MẼ VÀ BẾN BỈ ĐỂ CHỐNG LẠI NHỮNG LỰC LƯỢNG THUẦN TÚY VẬT CHẤT CỦA CHỦ NGHĨA PHÀM TỤC (secularism)---VÔ THẦN và VÔ HỒN ĐÃ THÀNH TÙ NGỤC GIAM HÃM LƯƠNG TÂM CỦA CỦA CON NGƯỜI, HỦY DIỆT NHÂN CÁCH VÀ SỰ CHÍNH TRỰC LIÊM CHÍNH CỦA CON NGƯỜI.

Trong bài viết nói với những người Mỹ của Giáo Sư Wesley Fishel về những nỗ lực đi đến một tổng hợp Đông-Tây của TT Diệm : “có lẽ chúng ta có thể học hỏi được từ con người này, vì ông ta là một người đã nỗ lực để sáng tạo ra một tổng hợp văn hóa Động Phương và Tây Phương có thể chấp nhận được (aceptable synthesis) of East-West culture) tại Việt Nam. “.

TỔNG THỐNG DIỆM CẤT LÊN TIẾNG NÓI CHO TỰ DO ĐỘC LẬP CỦA VIỆT NAM VÀ VÙNG Á CHÂU


Theo tác giả cuốn DIEM OF VIETNAM thì---khi ông được hỏi vai trò của một VN tự do với một nhà báo Úc khi ông Diệm viếng thăm Sydney vào 1957. Ông đã không có một chút thổi phòng nào. Ông đi thẳng vào từng điểm và tuyên bố rằng:

“Bởi vì tình trạng địa lý của VN chiếm một vị trí then chốt như một cái yết hầu trên đường xâm lăng cả vùng DNA thủa xưa. Muốn hay không sự tồn tại sống còn của một nước VN tự do và độc lập là bảo đảm của nền độc lập và tự do của các quốc gia tự do không CS tại vùng DNA,”

Câu hỏi khác được đặt ra là--- nước VN đã đạt được những tiến bộ gì kể từ khi có độc lập? TT Diêm đã trả lời rằng:

“Đám đông quần chúng tại Á Châu rất thiếu kiên nhẫn để mong bắt kịp Tây Phương, những xứ sở vừa mới được độc lập đã gặp ngay phải rát nhiều trở ngại khó khăn không sao kể xiết. Họ rất thiếu những con người có khả năng để tổ chức và quản trị xã hội (executive personel) . Chiến tranh đã gây ra bao sự tàn phá và đổ vỡ tơi bời. Trong quê hương của chúng tôi, chưa đầy hai năm vừa qua, những đảng phái chính trị, mỗi đảng đều có quân đội riêng, mỗi đảng đều hy vọng tìm kiếm lợi lộc riêng tư của họ.

Tất cả những hiện tượng như thế dẫn đến hỗn loạn vô chính phủ vốn đã có từ trước đây trong khoảng thời gian tranh đấu dành độc lập. Những quốc gia DNA, vì vậy, đã không có được những hoàn cảnh lý tưởng để giải quyết tình trạng thiếu kiên nhẫn đòi hỏi phải có trong đám đông quần chúng, nếu xử dụng những biện pháp thông thường thì không được.

Tất cả nỗ lực của chúng tối là xây dựng lại đất nước VN. Chúng tôi phải lựa chọn con đường hành động phải làm sao cho thích hợp với những điều kiện thực tế với lịch sử, với những điều kiện tâm lý và điều kiện vật chất từ đó mới phác họa ra được các dự án được.

Đầu tiên và trên hết là tìm cách kiểm soát tình trạng hỗn loạn và cải thiện nó. Chúng tôi đã phục hồi được quyền hành với lực lượng cảnh sát và quân đội của chúng tôi trước đây đã ở trong tay sinh sát của ngoại bang. Chúng tôi đã tái tổ chức lại chính quyền, mà chính quyền đó trước đây chẳng có quyền hành gì cả. Những vấn đề của giáo phái phong kiến. Bởi tất cả những nỗ lực đó là những phương tiện mà chúng tôi đã có lại được để xây dựng và bảo vệ an ninh, không thể nào tách rời được khi tổ chức những cuộc bầu cử ngành lập pháp do Hiến Pháp qui định để đưa lại cho đất nước chúng tôi một Hiến Pháp Cộng Hòa (republican constitution) và một Quốc Hội Dân Cử.

Chúng tôi đã định cư được gần 1 triệu người di cư vào MN lánh nạn CS, con số này chiếm khoảng 1/10 dân số MNVN, trên những vùng đất mầu mỡ trước đây dành riêng cho những thế lực phong kiến, và của những người CS. Trên hết là chúng tôi đã phục hồi được niềm tin cậy trong mọi tấng lớp dân chúng VN, và đi đến ổn định đời sống chính trị. Đây là hai điều kiện thiết yếu cho việc tái xây dựng lại nền kinh tế cho quốc gia.

Cũng trong lãnh vực này, tất cả với những công trình kỹ nghệ hóa cho đất nước của chúng tôi. Mục tiêu của chúng tôi là nhằm cung cấp cho mỗi gia đình có một tài sản nhỏ. Để đi đến cứu cánh đó, chúng tôi gia tăng định cư cho những người không có đất đai trên những phần đất màu mỡ đã bỏ hoang phế từ lâu, đặc biệt là trên các vùng cao nguyên. Trong cùng lúc đó và để xây dựng nền tảng vững chắc cho sự thịnh vượng của đất nước, chúng tôi đã đưa ra chương trình phát triển cộng đồng trong các làng xã có liên quan đến mức độ rộng lớn của đời sống tại các làng xã. Những đường xá, những kinh rạch, đắp đê, những chổ để bơm nước lên đều đã được xây cất bởi chính từ những bàn tay của dân trong các làng xã, với sự trợ giúp của các chuyên viên kỹ thuật của chính quyền. Những kết quả thật là ngạc nhiên đã đạt được trong khoảng thời gian vài tháng, kể cả về tâm lý và vật chất.

Với sự ổn định chính trị được phục hoạt, và nhữ nhu cầu thiết yếu đã giải quyết được cho dân, chúng tôi hy vọng đi tới bước lớn hơn đế xây dựng toàn diện cho đất nước.”

Khi ông được hỏi theo ý kiến của ông về vai trò của VN và Mã Lai là lãnh tụ của các quốc gia độc lập tại vùng DNA?

TT Diệm trả lời rằng:

“Chừng nào VN vẫn còn những ưu tư lo lắng thì chúng tôi không có tham vọng nào để muốn thành lãnh tụ của bất cứ ai; chúng tôi tìm kiếm cách để giải quyết những vấn đề riêng của chúng tôi được chừng nào hay chừng ấy.

Sự thật là thế này, những vấn đề của chúng tôi cũng giống y như nhau tại các quốc gia DNA. Những giá trị lớn lao của trí thức cần có để chúng tôi hướng dẫn những công việc trong nội tình đất nước , và thành thật chú tâm vào sự thanh bình an lạc mà chúng tôi đã tìm lại được cho đất nước của chúng tôi với sự cảm thông của các vị lãnh tụ Á Châu. Trong niềm kính trọng ấy, chúng tôi rất lấy làm vinh dự”.

Khi TT Diệm viếng thăm Đại Hàn vào 1957, ông đã đọc một bài diễn văn tại Quốc Hội Đại Hàn tại Seoul. Khi ông đưa ra một số điểm để nói về những kinh hoàng do CS gây ra.

“Cái gì đã làm nên định mệnh quá thê thảm cho Á Châu, khi Á Châu vừa tìm thấy tự do cho chính mình thoát khỏi sự đàn áp phũ phàng, và đó là những hoàn cảnh cực kỳ khó khăn lắm trở ngại để đối đầu với những vấn đế xuất hiện vào thời hậu thực dân là tình trạng hỗn loạn, vì thế điều cần thiết cho Á Châu là tiếp tục CHIẾN ĐẤU CHO MỘT HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ MỚI KHÁC VỚI QUÁ KHỨ CHỈ THẤY ĐÀN ÁP VÀ ỨC CHẾ, VẬY MÀ TÌNH THẾ LẠI NGHIÊM TRỌNG THÊM CŨNG NHƯ VÔ CÙNG NGUY HIỂM TRƯỚC NHỮNG ĐE DỌA CỦA HỆ THỐNG CỘNG SẢN."

Trong bầu không khí tràn ngập những đe dọa của chiến tranh bên ngoài đưa vào, và sự căng thẳng của cách mạng ngay trong lòng đất nước. Tình thế lại đưa đến những đe dọa cho tự do và độc lập.

Để tiến lên với những thực tế khó khăn phải làm, cần phải suy tính rất thận trọng trước những tình thế, cộng thêm sự bất ổn bấp bênh của trí thức và những cơn hỗn loạn tinh thần (moral dissarray)….phải có kỷ luật thật chặt chẽ trong đời sống cộng đồng khi còn phải tranh đấu với CS.

Chiến đấu thêm một lần nữa là một sự cần thiết lớn lao, sau khi đã có quá nhiều hy vọng, và sau nhiều năm làm việc tận tụy, đau khổ và hy sinh---là nguyên nhân đưa đế sự thoái chí cho một số người, do sự chán nản buông tay của những người khác. Nhưng vẫn còn những người khác nữa vẫn tìm kiếm một con đường để vùng thoát khỏi những thực tế của lịch sử quá khó khăn và đau khổ.

Tuy nhiên, không thể xao lãng trách nhiệm, trực tiếp hay gián tiếp có thể giải phóng chúng ta thoát khỏi thực tế quá bi thảm---đó chính là định hướng của chúng ta. Nếu chúng ta không muốn phản bội lại những ai đã hy sinh mạng sống của họ cho chính nghĩa chung của chúng ta, chúng ta phải đương đầu với định mệnh một cách can đảm, với ý nghĩa là lịch sử nằm trong tầm tay với của chúng ta.

Đây mới chính là cái gì mà Dân Tộc VN và Dân Tộc Đại Hàn đã hoàn thành…

Dân Tộc VN phải đứng lên chống trả về những khó khăn về vật chất và chính trị đã bị CS tấn công VN sau Hội Nghị Geneve, đã dìm chết bao con người yêu quý trong những tuyệt vọng ê chề. Nó đã làm tiêu hủy sức mạnh cần thiết để trở về với thuyền thống đoàn kết trong chính trị và tôn trọng con người.

Đây là lời kêu gọi mang tính cách nền tảng cho những hành động trên những truyền thống văn hóa vững chắc, từ đó đưa đến đời sống chính trị cho VN một đặc tính đặc biệt, rất sáng tỏ và đầy sinh lực mạnh mẽ.

Đó là bởi lòng tin tưởng vào những giá trị truyền thống này mà người dân VN đã mau chóng kiểm soát được, và những giải quyết trước những cơn hỗn loạn vào thời hậu thực dân đã làm đảo lộn đất nước, và đã bị dồn vào thế bất lực để hoàn thành những nhiệm vụ là xây dựng lại chính trị và kinh tế.

Với sự khuất phục được những nhóm võ trang, tình hình có thể tổ chức một cuộc thăm dò ý kiến cho việc thành lập nền Cộng Hòa, và những cuộc bầu cử ngành lập pháp, từ đó đưa đến cho đất nước một bản Hiến Pháp và một Quốc Hội.

Những nguyên tắc hướng dẫn chúng tôi trong việc viết lên bản Hiến Pháp của chúng tôi nói lên lòng kính trọng con người đã được Đấng Tạo Hóa ban cho tự do, và một ý nghĩa của trách nhiệm cả vế đời sống nội tâm của họ, và đời sống cộng đồng cũng như mối tương quan liên hệ mật thiết với Đấng Tạo Hóa hay Thiên Chúa.

Tạo dựng nên con người là nguồn gốc của tự do, và sự sáng tạo là hạt nhân làm nên giá trị tốt đẹp của chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa. Nền Cộng Hòa VN chấp nhận ngay từ lúc ban đầu về sự tiến hóa, và mở rộng chế độ tiến thẳng đến một sự tiến bộ dân chủ to lớn hơn để nhận lấy trách nhiệm và để đi đến đời sống tinh thần (spiritual life).

Tuy nhiên, những nguyên tắc tốt đẹp cũng sẽ thành vô bổ nếu không có những con người dân chủ thật sự. CHỈ CÓ NHỮNG CON NGƯỜI CHÍNH CHẮN TRƯỞNG THÀNH, VÀ CHỈ CÓ NHỮNG CON NGƯỜI BIẾT THI HÀNH CÁC NGUYÊN TẮC DÂN CHỦ thì mọi ước vọng dân chủ mới có được. Đó là lý do tại sai chính quyền VN tin tưởng rằng, phải thêm vào Ý HƯỚNG PHÁT TRIỂN TỰ DO TRONG ĐỜI SỐNG TRÍ THỨC, ĐỜI SỐNG ĐẠO ĐỨC VÀ ĐỜI SỐNG TINH THẦN phải được khuyến khích mời gọi. Chúng tôi tin tưởng rằng việc bảo vệ những nguyên tắc này sẽ biện minh cho chúng tôi.

Để làm việc này chúng theo đuổi hai mục tiêu:

Thứ nhất , chúng tôi muốn tái trang bị cho những công dân Việt Nam đạo đức và tinh thần để giúp họ có khả năng chống trả lại tất cả những hình thức độc tài, dù bất cứ bắt nguồn từ đâu.

Thứ hai , chúng tôi củng cố vững mạnh tinh thần keo sơn gắn bó của toàn dân VN---sự gắn bó làm cho người dân hưởng được từ nhiều thế kỷ sống trong hệ thống trung ương tập quyền, mà không rơi vào hỗn loạn. Tuy nhiên sự gắn bó này đã bị lung lay vì những ảnh hưởng của Tây Phương.

Tuy nhiên con người không chỉ sống bằng tư tưởng tự do. Họ phải có sự hỗ trợ vật chất tối thiểu để lấy đó mà bảo đảm cho tự do của họ. Đó là mục đích của cải cách ruộng đất, và đặc biệt phải nhắm vào những vùng chưa phát triển của đất nước. Chính sách này đưa đến cho những gia đình không có đất, với một căn nhà nhỏ và một số đất đủ để cho họ duy trì cuộc sống ấm no của họ.

Để bảo đảm cuộc sống sung túc của người dân, chính quyền đã sẵn sàng trợ giúp họ trong những dường hướng khác nữa, từ đó có thể làm cho đất nước, vừa phú cường thịnh vượng vừa lành mạnh (prosperity and healthy). Mục tiêu này đang tìm kiếm các chương trình phát triển cộng đồng, với sự tham gia trực tiếp của dân làng trong các chức năng tổ chức, điều hành và quản trị, với những trợ giúp kỹ thuật của chính quyền, đây là một dự án lớn đặt trên căn bản cộng đồng “ .