Mẹ anh hùng? (1)

Lê Khắc Anh Hào


Thuở xưa mẹ là anh hùng

Mẹ buôn, mẹ bán, mẹ cùng chia cơm

Anh về buổi tối ban hôm

Mẹ chôn mẹ dấu, mẹ bơm gạo tiền!

Sau ngày "giải phóng" đảo điên

Muôn dân xuống hố, đảng lên ngai vàng

Mẹ già đứt gánh giữa đàng

Cửa nhà quy hoạch, trái ngang tuồi già.

Bây giờ đảng đời kiêu sa

Bây giờ mẹ mất cửa nhà ngày xưa

Bây giờ mẹ vỡ cơn mơ

Đàn con thưở trước, bây giờ bạo hung!

Mái đầu bạc trắng lao lung

Bao nhiêu người mẹ anh hùng xác xơ

Cuối đời mẹ sống bơ vơ

Tạc chi tượng mẹ dưới cờ máu xương?!

Lê Khắc Anh Hào

Đông Canada 2015

Thêm một tượng đài khủng vừa hoàn thành: 411 tỷ đồng!

VN quá nhiều tượng đài, quá nhiều bảo tàng chiến tranh.

Ngân sách đang thâm thủng nặng.Tượng đài không đem lại sự phồn thịnh cho nhân dân. Tại sao cứ xây, xây mãi? VN đi về đâu?

Mẹ anh hùng (2)


Ngày xưa gọi mẹ anh hùng

Ngày nay xơ xác khùng khùng điên điên

Ngày xưa cung cấp gạo tiền

Đêm nuôi ngày dấu không phiền tấm thân

Tưởng công ơn mẹ nghìn cân

Bây giờ ruộng đất đảng cần đảng thu

Mẹ nhìn chúng như kẻ thù

Phản dân, hại nước nghìn thu tội đồ

Mẹ nhìn chúng lũ giặc Hồ

Nhà tan, cửa nát, cơ đồ tiêu sơ

Bây giờ tóc mẹ bạc phơ

Lang thang đói rách dưới cờ vàng sao

Bây giờ tuổi mẹ mòn hao

Hận quân bội phản lệ trào má nhăn

Bây giờ chúng lũ Việt gian.

Trong tim nỗi uất như ngàn kim đâm

Đau ngày, đau tháng, đau năm

Nỗi đau mọc rễ đêm nằm không yên...

Lê Khắc Anh Hào

Đông Canada 2015