Đôi vần xing tặng riêng Anh

Lệ Chân


Anh hỡi! Anh ! Giặc tràn sang đất nước

Đợi chờ gì hãy đứng lên đi!

Chần chờ ai khi đất nước lâm nguy

Mất giang san Ta còn lại những gì?


Đứng lên đi bằng đôi chân và ý chí

Bằng quyết tâm đánh đuổi giặc thù

Lửa tự hào xé màn tối âm u

Để quân thù ghi nhớ đến ngàn thu


Đốt lên đi! Kìa Bình Dương Vũng Áng

Hàng giặc Tầu "Made in Việt Nam "

Trước nguy cơ nhiễm độc lan tràn

Hà Tĩnh kêu lịch sử viết ngàn trang


Đốt lên đi! lửa hờn căm từ khóe mắt

Lửa quật cường ngùn ngụt cháy trong tim

Bầu máu nóng sục sôi lòng uất hận

Mật Nghị Thành Đô nô lệ giống nòi!


Đốt lên đi! Lửa Tự Do Cứu Nước!

Chết một lần Dân Tộc sống thiên thu

Không cúi đầu làm nô lệ giặc thù

Ta THỀ quyết chết VINH hơn sống NHỤC


Kìa! Anh ơi! Giặc tràn sang biên giới!

Giặc hung tàn trên bờ cõi Việt Nam

Còn không Anh dòng máu nóng ngang tàng

Sao để giặc hống hách nghênh ngang ?


Sao để giặc phá trinh em bé ???

Dày vò lên xác Mẹ Việt Nam

Sao để giặc dày xéo giang san

Ta bình yên sống hết kiếp tàn ?


Đã đến lúc mỗi người một đốm lửa

Lửa lửa ơi! Lửa cháy bỏng hồn tôi

Bước ra đường cứu Nước Các Anh ơi!

Việc Non Sông sao lánh cho người ?


Đứng lên đi! hỡi thân trai bảy thước

Nước gọi Anh sông núi đang chờ

Trăm kiếp làm Người có một kiếp làm Trai

Gánh Sơn Hà trao lại cho Ai ???


Đốt lên đi! Đốt lên đi! Đốt lên đi