Chưa đi chưa biết - "hãy chụp giùm tôi"

PV Z28-SGNBến Tre

Chưa đi chưa biết Bến Tre,

Nếu đi sẽ thấy cá mè như nhau.

Toàn là mặt lợn đầu trâu,

Cướp nhà, cướp đất, đè đầu dân oan.

Bà Đen

Chưa đi chưa biết Bà Đen,

Nếu đi sẽ thấy chúng hèn đáng khinh.

Tàu xâm lăng thì làm thinh,

Dân đen phản đối, tội hình phạt ngay.

Bình Dương

Chưa đi chưa biết Bình Dương,

Nếu đi sẽ thấy đau thương vô cùng.

Thấy tàu thì nó gập lưng,

Thấy dân thì nó lại hùng hổ lên.

Cà Mau

Chưa đi chưa biết Cà Mau,

Nếu đi sẽ thấy một màu tang thương.

Cầm quyền là lũ bất lương,

Thụt két, tham nhũng, một phường lưu manh.

Cân Thơ

Chưa đi chưa biết Cần Thơ,

Nếu đi sẽ thấy xác xơ dân mình.

Người dân khổ cực mưu sinh,

Cầm quyền chiếm đất xây dinh, dựng nhà.

Đồ Sơn

Chưa đi chưa biết Đồ Sơn,

Nếu đi sẽ thấy tệ hơn đồ tồi.

Trên cao một lũ ngu ngồi,

Để dân khốn khổ một đời lầm than.

Thành Phố Huế

Chưa đi chưa biết Huế thương,

Nếu đi sẽ thấy dân thường thở than.

Lưu manh, trộm cướp làm quan,

Cướp sông, cướp cạn, dân oan kêu trời.>/td>

Hải Dương

Chưa đi chưa biết Hải Dương,

Nếu đi sẽ thấy chuyện thường xảy ra.

Có miếng đất tốt dựng nhà,

Lãnh đạo nhìn thấy, thế là mất toi.

Hòn Chồng

Chưa đi chưa biết Hòn Chồng,

Nếu đi sẽ thấy dân không còn gì.

Trên cạn bị lãnh đạo đì,

Dưới biển Trung Cộng nó đì mạnh hơn.

Lâm Đồng

Chưa đi chưa biết Lâm Đồng,

Nếu đi sẽ thấy đau lòng tổ tiên.

Giang sơn một giải cao nguyên,

Để tàu khai thác nát nghiền quê hương.

Tây Ninh

Chưa đi chưa biết Tây Ninh,

Nếu đi sẽ mới biết dân tình làng quê.

Ngày xưa ruộng luá ê hề,

Bây giờ xuất cảnh làm thuê cho tàu.

Quảng Ninh

Chưa đi chưa biết Quảng Ninh,

Nếu đi sẽ thấy hoảng kinh phận đời.

Kiện thưa khó hơn kiện trời,

Viết ra sự thật thì ngồi tù ngay.

Quy Nhơn

Chưa đi chưa biết Quy Nhơn,

Nếu đi sẽ thấy chẳng hơn nhà tù.

Dân đen cho đến thày tu,

Bất đồng ý kiến là tù mọt gông.

Sài Gòn

Chưa đi chưa biết Sài Gòn,

Nếu đi sẽ thấy chẳng còn thân quen.

Đường xá hỗn độn, thay tên,

Công an, cảnh sát tống tiền giữa trưa.

Sông Hương

Chưa đi chưa biết Sông Hương,

Nếu đi sẽ thấy sông thường thở than.

Còn đâu đất Việt dân Nam,

Giang sơn gấm vóc nó mang dâng tầu.

Nha Trang

Chưa đi chưa biết Nha Trang,

Nếu đi sẽ thấy từng hàng lệ rơi.

Mỗi lần nhìn ra biển khơi,

Giang sơn sao lại để trôi sang tàu.

Vũng Tàu

Chưa đi chưa biết Vũng Tàu,

Nếu đi sẽ thấy giặc tàu xâm lăng.

Lãnh đạo gục mặt lặng câm,

Biểu tình, phản đối, người dân đi tù!

Toàn là Họ Lưu

Chưa đi chưa biết gần xa,

Nếu đi sẽ thấy toàn là lưu manh.

Từ trung ương đến thừa hành,

Thấy tàu thì sợ chỉ hành hạ dân

Tiểu Bang California

Chưa đi chưa biết Cali,

Nếu đi sẽ thấy những gì đúng, hay.

Cột đèn mà có chân tay,

Nó cũng vượt biển sang đây tức thì.

CS Việt-Nam


Thế mà cũng thấy lắm khi,

Bao người áo gấm bay về Việt Nam.

Hoặc là nghe lũ việt gian,

Đem tiền mà cúng nuôi đoàn lưu manh.

Hoàng Sa và Trường Sa

Chúng nó đè cổ dân lành,

Đến cả những bậc tu hành chẳng tha.

Mất Hoàng Sa, mất Trường Sa,

Tất cả biển đất đã dâng cho Tầu


Tây Nguyên Bauxite

Chưa đi chưa biết "dầu trâu"

Bô Xít đã bán mất tiêu

Non sông trong thật tiêu điều

Ngẩn ngơ lệ rơi rầu rầu

Trí Thức

Trí thức chống đối một câu,

Đánh đập, bắt bớ, nhốt sâu trong tù.

Quả là lũ lãnh đạo ngu,

Đôi tai đã điếc, mắt mù đã lâu.

Hỡi người dân Việt toàn cầu,

Đoàn kết chống cộng, chống tàu ngoại xâm.
Một ngày mai sẽ thật gần,
Cờ vàng rực rỡ ba phần Việt Nam.