Kịch bản vui về 61 vị anh hùng Bắc Bộ Phủ

BÙI ANH TRINH(W)


Màn kéo lên,


- Ối… ! các bác ơi, đến tới 61 vị kia à? Lực lượng của các bác cũng hoành tráng quá thể đi chứ. Mà này, các bác gửi thư phản đối cái gì thế ? Chắc là khiếu kiện cho dân oan ?

- Không đâu, chúng tôi xin thay mặt Đảng nhận tội trước nhân dân

- Ồ…! Thế là đại sự rồi đây. Mà làm sao phải đến cơ sự như thế nhỉ ?


- “Từ nhiều năm nay, Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) dẫn dắt dân tộc đi theo đường lối sai lầm”.


- Thế kia ạ. Thế thì sai lầm từ lúc nào đấy ạ ?


- Thì như ông thấy đấy, chúng tôi chẳng biết sai từ lúc nào cho nên ngày nay chúng tôi mới vẫn còn ngồi trong Đảng đây.


- Ô…Vậy ra là đảng sai nhưng không rõ nét, phải thế không ạ ?


- Đúng vậy, đảng mơ hồ thấy sai và đã cho sửa sai tuy nhiên vẫn “chưa triệt để”.


- Đến mức độ nào thì mới là triệt để ạ ?


- Phải hủy bỏ “thể chế độc đảng toàn trị kìm hãm tự do, dân chủ và chia rẽ dân tộc”


- Ôi giời..! Nghĩa là phải hủy bỏ chế độ Cộng sản phải không ạ ?


- Không, chỉ cần sửa đổi triệt để chứ không cần hủy bỏ triệt để


- Vậy ra vẫn như cũ phải không ạ ?


- Như cũ thế nào được, “Cho đến nay, thế lực bành trướng Trung Quốc đã đi được những bước quan trọng trong mưu đồ biến Việt Nam thành “chư hầu kiểu mới” của họ”. Nếu mà cứ cô độc như cũ thì thằng TQ nó cắt tiết Đảng mất thôi.


- À ! ra là các bác thú nhận sai chỉ vì sợ thằng TQ ?


- Không hẳn vậy “Thực trạng đau lòng này phơi bày sự yếu kém cả về trách nhiệm và năng lực của lãnh đạo đảng và nhà nước trong thời gian qua”.


- Thưa, trong thời gian qua là trong thời gian nào ạ ? Có phải là thời gian đấu súng nước trên giàn khoan phải không ạ?


- Thời gian qua có nghĩa là “thời gian nào chúng tôi không biết được”, nếu biết được thì chúng tôi đã nêu rõ ra rồi.


- Thưa, thời gian qua không rõ, còn thời gian tới thì sao ạ?


- Thời gian tới thì phải “từ bỏ đường lối sai lầm về xây dựng chủ nghĩa xã hội, chuyển hẳn sang đường lối dân tộc và dân chủ”.


- Thế thì bỏ hẳn chế độ Cộng sản rồi còn gì ?


- Thì chuyển thôi chứ không bỏ hẳn, nếu mà bỏ hẳn thì chúng tôi bỏ Đảng là xong chứ cần gì gửi thư ngỏ.


- Đã không bỏ chế độ thì phải làm sao đây ạ?


“Phải chuẩn bị và tiến hành đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XII với các đại biểu được bầu chọn thật sự dân chủ…. Đồng thời, kỳ bầu cử Quốc hội sắp tới phải thật sự dân chủ”.


- Nếu Đảng và Quốc hội mà do dân tự do bầu chọn thì đó là đảng của nhân dân chứ đâu còn là đảng Cộng sản nữa ạ ?


- Tốt, cứ gọi là “đảng Nhân dân” cho nó khác với cái đảng Cộng hòa nhân dân Trung Quốc, đừng để cho người ta tưởng chúng ta với TQ là anh em một nòi.


- Vậy là chúng ta phải chống Trung Quốc phải không ạ?


- Không hẳn là chống, nhưng mà “Lãnh đạo đảng và nhà nước thống nhất nhận định về mưu đồ và hành động của thế lực bành trướng Trung Quốc đối với nước ta… "xây dựng quan hệ láng giềng hòa thuận, hợp tác bình đẳng, vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước”.


- Nhưng mà các bác ơi…! Từ trước tới nay ta toàn là nhận định sai về mưu đồ của TQ thì làm sao mà giờ đây ta có thể nhận định đúng về mưu đồ của họ cho được… Còn quan hệ láng giềng tốt với họ thì từ hồi nào tới giờ vẫn tốt như tại giàn khoan đấy thôi {theo đồng chí Bộ trưởng Quang nói đó thôi}…Ôi, các bác ơi…! Về nhà dùng cơm đi chứ con cháu nó đang đợi.

Màn từ từ hạ trong tiếng nức nở của 61vị anh hùng.