Công hàm hàm hồ của Phạm Văn Đồng

Nguyện Lộc Yên

Genève hội nghị năm tư (1954)

Thành viên tham dự đến từ quốc gia:

Việt-Trung, Anh-Pháp, Mỹ-Nga...

Việt Nam Quốc-Cộng, chia ra hai miền!


Vĩ tuyến mười bảy (17) nối liền

Dòng sông Bến Hải đường biên giữa vời

Việt-Trung ký kết rạch ròi

Hoàng-Trường Sa thuộc hẳn hòi miền Nam.


Cớ sao Trung cộng chưa cam?!

Nói quanh nói quẩn công hàm khó nghe?!

Quân Tàu hung hãn răn đe?!

Bá quyền mơ tưởng, hăm he cậy tài!


Công ước Luật Biển tám hai (1982)

Việt-Trung xem xét, ký rồi sao quên?!

Hai trăm hải lý, đặc quyền

Tự do hoạt động, tự nhiên lưới chài.


Giàn khoan ngược ngạo chưa dời

Đồng bào yêu nước, khắp nơi biểu tình

Đài Tàu, âm Việt phát thanh!

Nói năng lừa lọc, thi hành mưu gian?!


Phạm Văn Đồng, gẫm mê man!

Của người lén bán, mơ màng đấy thôi!

Nước Tàu ham hố kỳ khôi!

“Đem tiền mua bóng”, than ôi bẽ bàng!


Jeju đảo của Nam Hàn

Bắc Hàn rao bán, kẻ gàn lân la?!

Hải Nam nay đảo Trung Hoa

Đài Loan mời bán, mù lòa mới mua?!!!