ĐAU THƯƠNG NGÀY ẤY : 30 THÁNG TƯ ĐEN

Francis DươngĐau thương ngày ấy cứ nhớ hoài

Hàng triệu người trốn đi nước ngoài

Kẻ bị cá xơi người cướp hiếp

Người ở lại nhai sắn cùng khoai


Đau thương ngày ấy khó nhạt phai

Bắc quân cộng sản muốn thị oai

Kẻ đem xử bắn người cải tạo

Người chết rừng sâu kẻ đói dài


Đau thương ngày ấy nhớ rợn người

Bắc quân đao phủ có Đỗ Mười

Duẫn Thọ Chinh Đồng "nốc" tư sản

Miền Nam hào phú rách tả tơi


Đau thương ngày ấy thật kinh hoàng

Miền Nam những "hộ khẩu giàu sang"

Đảng vào chiếm nhà đất cướp của

Đày lên rừng núi khai đất hoang


Đau thương ngày ấy thật khôn lường

Nhà thờ chùa tu viện học đường

Đảng "mượn" làm kho mì bo bắp

Rồi "chôm" luôn Đảng thật bất lương


Đau thương ngày ấy vẫn triền miên

Cộng quân cướp khéo bày đổi tiền

Năm trăm bạc Nam ăn một Bắc

Nhiều người căm tức tới phát điên
Đau thương ngày ấy thật dài lâu

Cộng Đảng coi dân tợ ngựa trâu

Mồm hô Dân chủ Đảng đầy tớ

Thực tình TỚ "ị" CHỦ lên đầu


Đau thương ngày ấy /span> nghĩ mà ghê

Cộng nô từng uống máu ăn thề

Không đội trời chung cùng tư bản

Bây chừ tư bản được Đảng mê


Đau thương ngày ấy vẫn kéo dài

Hàng ngàn gái Việt bán Mã Lai

Đài Bắc Đại Hàn cùng Trung Cộng

Làm nô tình dục Đảng kinh tài


Đau thương ngày ấy nhớ suốt đời

Đảng dùng đất lẫn đảo biển khơi

Để cúng dâng Mao Bình vĩ đại

Coi tội bán nước tợ trò chơi


Đau thương ngày ấy thật khó quên

Ai ngờ Cộng Đảng dâng Cao Nguyên

Cho con cháu chắt nhà chú Chệt

Mặc dân sống chết Đảng ẳm tiền


Đau thương ngày ấy khó thể tin

Thăng Long Lễ Hội, Vinashin

Gom hai "sòng" mất toi mười tỷ * (USD)

Để hàng triệu bé đi ăn xin


Đau thương ngày ấy vượt Hán Mông

Công An cộng phỉ một bầy ngông

Ác với dân mà hèn với giặc

Thấy Tàu xanh mặt tợ kỳ nhông


Đau thương ngày ấy dân đen thua

Biết lấy lời gì tả cho vừa

Biểu tình tố cáo Tàu cướp nước

Đấm đá đạp thoi "để cho chừa"


Đau thương ngày ấy thật vô vàn

Đảng dụ dân khai thác đất hoang

Hồ ao nuôi cá cua tôm tép

Gần tới ngày mùa Đảng hốt ngang


Đau thương ngày ấy mấy ai ngờ

Xưa rày tin Đảng những ước mơ

Người cày có ruộng nhà nông chủ

Ngũ dậy trắng tay nhìn ngẩn ngơ


Đau thương ngày ấy thật vô song

Lãnh tụ gồm người mất trí khôn

Quốc Hội bù nhìn do Đảng cử

Trí thức góp ý coi bằng không


Đau thương ngày ấy thật hãi hùng

Bắc quân sản xuất một lũ khùng

Hồ Duẫn Đồng Chinh Mười Anh... ngốc

Chê Âu Mỹ bám đít Mao Tung


Đau thương ngày ấy nghĩ càng buồn

Nguyễn Phú Trọng chuyên gia lòn trôn

Cờ 6 sao căng chầu chúa Chệt

Hai lần được Cận Bình ôm hôn


Đau thương ngày ấy dân chủ thua

Biết lấy lời gì tả cho vừa

Việt Cộng dối-gian-lừa-bịp-xạo

Hiến Pháp Điều 4 > vẫn như xưa


Đau thương ngày ấy thật khôn nguôi

Thời gian trôi 39 năm rồi

Ngoảnh mặt lại nhìn về quê cũ

Nhà tan nước mất mắt lệ rơi


Đau thương ngày ấy do từ đâu

Từ "Hồ Chí Minh gọi già râu"

Lãnh chúa theo Tàu tên bán nước

Lịch sử ghi tên để ngàn sau


Thiên Đàng của Mác thật hão huyền

Tới nay Cọng Sản vẫn chuyên quyền

Độc tài độc Đảng kiêm tham nhũng

Dân đói dân than chỉ rước phiền


Francis Dương