Đèo Ngang

HMKim sưu tầm

Một Ông Việt kiều đã về hưu trong lúc nhàn rỗi ,thường hay ngâm nga mấy bài thơ cũ để giải trí …. Ông rất thích bài thơ của bà Huyện Thanh Quan


Bước tới Đèo Ngang , bóng xế tà

Cỏ cây chen lá , lá chen hoa

Lom khom dưới núi tiều vài chú

Lác đác bên sông, chợ với nhà.


Cảnh tượng có vẻ tiêu điều .. Mấy chú tiều phu vác củi ..vài căn nhà lá với cái chợ vắng hoe ..

Đèo Ngang !! Ông giật mình vì đọc ngược lại sẽ là ĐANG NGHÈO !! Thôi chết rồi . Bà Huyện Thanh Quan đã tiên đoán như vậy !! Dân ta nghèo là phải !!. Ông Việt Kiều nọ vốn rất gắn bó với quê hương tức tốc đáp máy bay về VN , xin gặp Thủ Tướng XHCN..

Thấy một người lớn tuổi từ ngọai quốc về, ông này bèn cho gặp .

-Thưa Thủ Tướng , bà Huyện Thanh Quan đã làm bài thơ : Đèo Ngang , tức đang nghèo . .Bà tiên đoán dân mình bị nghèo hoài , làm đầu tắt mặt tối mà không đủ ăn. Đề nghị Thủ Tướng đổi lại là .. Đèo Nghếch thì may ra mới khấm khá được.

-Tại sao lại Đèo Nghếch ?

-Là.. Đếch Nghèo

Ông TT này là người rất mê văn chương bình dân, bèn ký nghị định đổi Đèo Ngang thành Đèo Nghếch.Mấy năm sau, dân tình vẫn không thay đổi . Tiền thâu nhập hàng năm của người dân chỉ vài trăm đô-la .Con gái mới lớn thì ao ước được làm dâu Củ Sâm hay Tài Oan . Các thanh niên chỉ mong được ra nước ngoài lao động .

Ông Thủ Tướng bèn triệu ông Việt Kiều nọ về nước để tra vấn .

-Vâng thưa Thủ tướng, Ông Việt kiều chậm rãi nói .. "Tôi đã suy nghĩ kỹ và đã tìm ra nguyên do … Sự sản xuất của XHCN tăng trưởng theo cấp số cộng ( progression arithmétique ). Thí dụ nông dân sản xuất dược 1,000 tạ gạo. Năm sau, được 1,050 tạ và năm nữa 1,100 tạ v v..v v. Còn dân số lại tăng trưởng quá nhanh , theo cấp số nhân ( progression géométrique) .Hai thành bốn ; bốn thành tám ; tám thành mười sáu. Cung không đủ cho cầu nên dân bị nghèo là điều tất nhiên .

-Bây giờ phải làm sao ??

- Thưa, phải đổi tên một lần nữa, thành Đèo Đứng .

-Đèo Đứng là gì ?

-Là .. Đừng ....Đéo ấy mà .. Dân số chậm lại.. Kỳ này chắc chắn sẽ thành công .

Ông Thủ tướng thấy quá hợp lý bèn hồ hỡi ký nghị định mới . Và nghĩ tới ngày mai sáng lạn ..

Ông Việt Kiều trước khi ra về còn căn dặn :

-Cũng xin lưu ý Thủ Tướng : chắc chắn sẽ có những phần tử xấu phá hoại, Chúng là những tàn dư của Mỹ Ngụy để lại .Chúng sẽ đọc trẹo là : Đứng Đéo .. Đây là những tên Đại Ngoan Cố , cực kỳ nguy hiểm vì dân số lúc đó sẽ tăng mau chóng , đi ngược lại chủ đích của Đảng ta. ..Xin Thủ Tướng hãy gửi chúng đi học tập cải tạo ...mút mùa Lệ Thủy cho chúng biết thân ..

Ông Thủ Tướng gật gù ra điều hiểu biết ..

Chúng ta hãy chờ xemHMKim ( Sưu tầm và sửa lại)