CHÀNG VI TÍNH KHÓ TÍNH

Ý Nga

Anh tôi đỏng đãnh hư hoài
Hồn thơ đang mướt, buồn ai chuột dừng?
Bài thơ đang viết nửa chừng
Chưa lưu trữ kịp, xin đừng biến nha!
Thơ về, vùn vụt đi qua
Em đang hí hửng, hí ha trắc bằng
*
Sửa hoài ốc, vít ngổn ngang,
Tội em xấc bấc, xang bang non nghề!
Chốt ngang, ổ dọc tứ bề
Đỏ, xanh khệnh khạng; dây khề khà thay
Kìa bao tư tưởng đang… bay
Làm sao bắt kịp? Quắt quay với Chàng:
Con “Ram”, Cửa Sổ* đầu hàng
Cái đầu Đĩa Cứng làng nhàng chỗ mô?
Bộ Nguồn, công tắc, Mên Bô*
Bô Mên, Bô Mẹ*, chú , cô, cậu, dì?
Tìm, thay: ổ điện, cầu chì
Màn hình thay thẻ*, “O, I” hỏng đường
Bấm cho… loạn xạ thấy… thương!
Bao nhiêu công tử, công nương vẫn… lỳ
U sầu! U cả… SB*
Líu lo chim hót: “Chip* chi?Chip… tiền!”
Hành em thất đảo, bát điên
Hư đâu thay đó, chửa yên với… “Chàng”!
&&&
Chàng ràng, nhõng nhẽo, làm tàng
Em thay… “Chàng” mới. Ai sang, ai hèn?

Ý Nga, 29.12.2007


*Cửa sổ = windows
*Mên Bô = mainboard
*Bô Mẹ = motherboard
*Thẻ = card màn hình
*I, O = input, ouput ; xin phát âm như ti ếng Vi ệt
*USB = cổng USB
*”Chip” = mạch, thẻ điện tử