Bao nhiêu tuổi là THỌ ?

Dinh Tiếu Nguyên

Ngày xưa ở Việt nam, cha mẹ sống đến 50 tuổi là THỌ. Con trai trưởng, nếu không có con trai, thì con gái trưởng, đứng ra tổ chức Lễ Thọ cho cha me . Ý nghĩa của Lễ Thọ là con cái tế lễ Trời Đất, tạ ơn Trời Đất đã cho cha mẹ sống thọ, nhờ đó con cái có được điều kiện báo hiếu cha mẹ .

Ngày nay, tuổi thọ chánh thức trung bình, theo điều tra khoa học, là 78 tuổi cho phụ nữ và 76

tuổi cho nam giới. Như vậy, tuổi thọ có nhiều cách qui định không đồng nhứt theo nhiều địa phương khác nhau ? Để có được vài khái niệm sơ lược về tuổi thọ của người á đông, chúng tôi bèn tìm đến tham khảo ý kiến uyên bác của một Thầy Đồ ở Paris .

Theo Cụ Đồ này, ngày nay người Việt nam hay người á đông nói chung, vẫn còn giử lễ Lục Tuần, hay Đáo Tuế, tức quay trở lại chu kỳ 60 năm, tức lễ Thọ. Hay còn được gọi đó là Hoa Giáp Chi Niên . Người được 60 tuổi gọi là « Kỳ lão » .

Từ đây, chúng tôi xin được gọi quí bạn hữu trong nhóm đã lên Kỳ lão là Cụ . ( Nên nhớ, trước đây, hai ông Hồ Chí Minh và Ngô Đình Diệm, lúc về nước nắm Chánh quyền, chỉ mới có hơn 50 mà đều để mọi người gọi mình bằng CỤ . Giờ đây, tại sao chúng tôi không gọi các bạn của chúng tôi đã trên 60 là CỤ ?)

Người được 70 tuổi gọi là « Cổ Hi Thọ » bỡi ngày xưa rất ít người sống đến 70 tuổi. Do đó mới có câu « thất thập cổ lai hi » :

« Tiểu trái tầm thường hành sử hữu

Nhân sinh thất thập cổ lai hi »

Đại ý muốn nói « Món nợ nhỏ người thường dể có. Người sống đến 70 tuổi thì hiếm » . Nhưng thọ 70 hảy còn thuộc hạng thấp, TIỂU THỌ mà thôi .

Người sống đến 80 tuổi hay « bát thập kế chi », lại chỉ được xếp vào hạng TRUNG THỌ

Ở Việt nam ngày xưa, tuổi 80 gọi là Trượng Triều. Người được 80 tuổi có quyền cầm gậy (=trượng) đi vào Triều đình (=triều) để dâng kiến nghị thẳng lên Vua hoặc lên tiếng phê phán, đề nghị với Triều đình vê việc nước mà không bị ngăn cản vì ở tuổi đó mà còn sáng suốt, còn quan tâm đến việc nước không vì tư lợi thì nhà Vua và Triều đình phải lắng nghe . Truyền thống đẹp này dưới thời quân chủ cực thịnh ở Việt nam, rất tiếc, ngày nay không còn nữa !

Từ 80 tuổi trở lên gọi là « TẢN THỌ » . Đến 90 tuổi trở lên mới được gọi là THƯỢNG THỌ

100 tuổi gọi là CAO THỌ . 108 tuổi gọi là TRÀ THỌ .

Chúng tôi có hỏi Cụ Đồ ý nghĩa của hai chữ Trà Thọ, Cụ lắc đầu bảo Cụ cũng không hiểu tại sao lại gọi như thế .

Theo nấc thang tuổi thọ trên đây, thì bốn Đại Huynh của nhóm bạn hữu của chúng tôi chỉ mới với lên tới ngạch TRUNG THỌ mà thôi. Các Cụ phải đợi mười năm nữa mới thật sự được chúc mừng là THƯỢNG THỌ. Các Cụ, về tuổi Thọ theo kết quả điều tra chánh thức, chỉ hơn các bà có 2 tuổi. Thôi thì các Cụ cố nhẫn nại vậy, chờ đến Thượng Thọ .